Java

Kako instalirati Javu i IntelliJ IDEA na Windows 10

3 minut(a) čitanja

Java je moćan programski jezik opšte namjene. Koristi se za razvoj desktop i mobilnih aplikacija, obradu velikih podataka, ugrađene sisteme i tako dalje. Java radi na 3 milijarde uređaja širom svijeta, što Javu čini jednim od najpopularnijih programskih jezika. Java je programski jezik i platforma. Java je robustan, objektno orijentiran i siguran programski jezik visokog nivoa. Javu je razvio Sun Microsystems (koji je sada podružnica Oraclea) 1995. godine. James Gosling poznat je kao otac Jave. Prije Jave zvao se Hrast. Budući da je Oak već bio registrirana tvrtka, James Gosling i njegov tim promijenili su ime iz Oak u Java.

Preuzimanje Java za Windows 10


Preuzmite najnoviju instalacijsku datoteku Java Development Kit (JDK) za Windows 10 kako biste imali najnoviju verziju sa ispravljenim grešakama.

 • Koristeći željeni web pretraživač kliknite na sljedeći link Oracle Java Downloads.
 • Na stranici kliknite link za preuzimanje programa x64 Installer u kategoriji Windows.

U vrijeme pisanja ovog članka, Java verzija 17 je najnovija verzija i dugoročno je podržana Java verzije.

Nakon preuzimanja instalacijske datoteke, nastavite s instaliranjem Jave na vaš Windows 10 sistem. Slijedite korake u nastavku kako biste instalirali Javu na vaš računar:

Korak – 1: Pokrenite fajl koji ste preuzeli


Dvaput kliknite na preuzetu datoteku da biste započeli instalaciju.

Korak – 2: Konfigurisanje instalacijskog čarobnjaka


Nakon pokretanja instalacijske datoteke, pojaviće se zaslon dobrodošlice čarobnjaka za instalaciju. Kliknite Next za nastavak na sljedeći korak.

Odaberite odredišnu putanju za Java instalacijske datoteke ili se držite zadane putanje. Kliknite Next za nastavak.

Pričekajte da čarobnjak završi proces instalacije dok se ne pojavi poruka Successfully Installed. Nakon toga kliknite na Close kako biste završili s instaliranjem.

Podešavanje Environment Variables u Javi


Podesite Environment Variables kako biste omogućili kompajliranje programa iz bilo kog direktorija. Da biste to učinili, slijedite korake u nastavku:

 • Kliknite na Start u vašem meniju i u search ukucajte environment variables.
 • Kliknite na Edit the system environment variables kao što je prikazano na slici

Kada se otvori prozor System Properties window, kliknite na Environment Variables… kao što je prikazano na sljedećoj slici:

U kategoriji System variables category, kliknite na Path, a zatim Edit:

Kliknite na dugme New kako biste uredili Java bin directory:

Kliknite na OK kako biste sačuvali putanju do vaše Jave.

Instaliranje IntelliJ IDEA na Windows


Instalacija IntelliJ IDEA na Windows je vrlo jednostavna. Da biste instalirali IntelliJ IDEA na operativni sistem Windows, posjetite sljedeći link DOWNLOAD da biste preuzeli instalacijski program. Dvaput kliknite datoteku programa za instalaciju (.exe) i instalirajte IntelliJ IDEA klikom na Next u svakom koraku. Za stvaranje prvog programa u IntelliJ IDEA pratite sljedeće korake.

Korak – 1. Otvorite IntelliJ IDEA. Kliknite na “New Project” kako biste kreirali novi projekat


Korak – 2. Odaberite naziv i mjesto za spremanje projekta

 • Novostvoreni projekt možemo spremiti na željenu memorijsku lokaciju ili možemo zadržati lokaciju datoteke kakva jest, ali barem promijenimo zadani naziv projekta u “HelloWorld” ili nešto drugo.
 • IntelliJ IDEA je automatski pronašao instalirani JDK.
 • Nakon promjene imena kliknite na dugme “Create“.

Korak – 3: Unesite svoj kod i kliknite na ikonu za pokretanje kako biste pokrenuli svoj program


// Moj prvi Java program

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ja učim Java programiranje! :)");
  }
}

Čestitamo! Upravo ste napisali svoj prvi Java program.  🙂