Bootstrap - Forme


Kreiranje formi (obrazaca) pomoću Bootstrapa

HTML forme su sastavni dio web stranica i aplikacija, ali kreiranje izgleda forme ili ručno oblikovanje kontrola formi jedanu po jedanu pomoću CSS-a često je dosadno i zamorno. Bootstrap u velikoj mjeri pojednostavljuje postupak oblikovanja i poravnavanja kontrola formi poput oznaka, polja za unos, polja za odabir, tekstualnih područja, dugmadi itd. kroz unaprijed definisani skup klasa. Bootstrap pruža tri različite vrste rasporeda formi:

 • Vertikalna forma (zadani izgled forme)
 • Horizontalni oblik
 • Ugrađeni (Inline) obrazac

Sljedeći dio pružiće vam detaljan pregled svih ovih rasporeda formi, kao i različite Bootstrap komponenata povezanih s formama jednu po jednu. Pa hajde da krenimo .Kreiranje vertikalnog izgleda forme

Ovo je zadani izgled forme Bootstrap-a u kojoj se stilovi primjenjuju na kontrole forme bez dodavanja bilo koje osnovne klase elementu <form> ili velikih promjena u označavanju. Kontrole forme u ovom izgledu složene su s poravnatim oznakama na vrhu.

<form>
  <div class="form-group">
    <label for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputPassword">Lozinka</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
</form>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Vertikalni izgled forme</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form action="/examples/actions/confirmation.php" method="post">
    <div class="form-group">
    <label for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputPassword">Lozinka</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:
Kreiranje horizontalnog izgleda forme

Takođe možete stvoriti vodoravne rasporede forme gdje su oznake i kontrole forme poravnate jedna uz drugu pomoću grid klasa. Da biste kreirali horizontalni izgled forme, dodajte klasu .row na grupe forme i upotrijebite klase .col-*-* da odredite širinu svojih oznaka i kontrola. Takođe, obavezno primijenite klasu .col-form-label na elemente <label>, tako da su vertikalno centrirani sa pripadajućim kontrolama forme. Pogledajmo primjer:

<form>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Lozinka</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
    </div>
  </div>
</form>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Horizontalni izgled forme</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form action="/examples/actions/confirmation.php" method="post">
    <div class="form-group row">
    <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Lozinka</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
    </div>
  </div>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:Kreiranje Inline forme

Ponekad ćete možda htjeti prikazati niz labela, kontroli forme i dugme u jednom vodoravnom redu kako biste kompaktirali izgled. To možete lako učiniti dodavanjem klase .form-inline elementu <form>. Međutim, kontrole oblika se pojavljuju samo u redovima u okvirima za prikaz koji su široki najmanje 576px. Pogledajmo sljedeći primjer kako bismo vidjeli kako to zapravo funkcioniše:

<form class="form-inline">
  <div class="form-group mr-2">
    <label class="sr-only" for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
  <div class="form-group mr-2">
    <label class="sr-only" for="inputPassword">Lozinka</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
  </div>
  <div class="form-group mr-2">    
    <label><input type="checkbox" class="mr-1"> Zapamti me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
</form>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Inline Forma</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form class="form-inline" action="/examples/actions/confirmation.php" method="post">
<div class="form-group mr-2">
    <label class="sr-only" for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
  <div class="form-group mr-2">
    <label class="sr-only" for="inputPassword">Lozinka</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
  </div>
  <div class="form-group mr-2">    
    <label><input type="checkbox" class="mr-1"> Zapamti me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:
Stvaranje statičke kontrole forme

Možda postoji situacija kada samo želite prikazati vrijednost običnog teksta pored oznake forme umjesto radne kontrole. To možete jednostavno učiniti zamjenom klase .form-control s .form-control-plaintext i primjenom atributa samo za čitanje. Klasa .form-control-plaintext uklanja zadani stil iz polja forme, ali zadržava ispravnu marginu i padding. Pogledajmo primjer:

<form>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="text" readonly class="form-control-plaintext" id="inputEmail" value="milosmihaljica@mail.com">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Lozinka</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <div class="checkbox">
        <label><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
    </div>
  </div>
</form>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Statičke kontrole forme</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form action="/examples/actions/confirmation.php" method="post">
    <div class="form-group row">
    <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="text" readonly class="form-control-plaintext" id="inputEmail" value="milosmihaljica@mail.com">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Lozinka</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <div class="checkbox">
        <label><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
    </div>
  </div>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:Postavljanje polja za potvrdu i radio dugmadi

Potvrdni okviri i radio dugmad mogu biti postavljeni složeni ili ugrađeni.Složeni okviri za potvrdu i radio dugmad

Da biste potvrdne okvire ili radio dugmad postavili vertikalno složene, tj. red po red, samo omotajte sve kontrole u grupu forme i primijenite .d-blok klase na element <label>. Pored toga, koristite klase margina za pravilan razmak, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

<!-- Vertikalno postavljeni potvrdni okviri (checkboxe) -->  
<div class="form-group">
  <label class="d-block">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Fudbal
  </label>
  <label class="d-block">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Košarka
  </label>
  <label class="d-block">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Tenis
  </label>
</div>

<!-- Vertikalno postavljeni radio dugmad (radio) -->
<div class="form-group">
  <label class="d-block">
    <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Žensko
  </label>
  <label class="d-block">
    <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Muško
  </label>
</div>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Postavljanje Checkbox-ova and Radio dugmadi</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form>
  <h4>Izaberi omiljeni sport</h4> 
  <div class="form-group">
    <label class="d-block">
      <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Cricket
    </label>
      <label class="d-block">
      <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Football
    </label>
      <label class="d-block">
      <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Tennis
    </label>
  </div>
  <hr>
  <h4>Izaberi pol</h4>
   <div class="form-group">
    <label class="d-block">
      <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Žensko
    </label>
    <label class="d-block">
      <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Muško
    </label>
  </div>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:Ugrađeni (Inline) potvrdni okviri i radio dugmad (Checkboxs and Radio)

Međutim, da biste ih postavili u red, tj. jedan pored drugog, samo postavite sve kontrole forme u grupu formu i upotrijebite klase margina kako biste osigurali pravilan razmak. U ovom slučaju ne treba koristiti klasu .d-block na elementu &llabel>. Pogledajmo primjer:

<!-- Inline checkboxes -->
<div class="form-group">
  <label class="mr-3">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Fudbal
  </label>
  <label class="mr-3">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Košarka
  </label>
  <label class="mr-3">
    <input type="checkbox" class="mr-1" name="sports"> Tenis
  </label>
</div>

<!-- Inline radios -->
<div class="form-group">
  <label class="mr-3">
    <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Muško
  </label>
  <label class="mr-3">
    <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Žensko
  </label>
</div>


Kreiranje Disabled kontrolne forme

Da biste onemogućili pojedinačne kontrole forme kao što su <input>, <textarea>, <select>, dodajte im onemogućene atribute, a Bootstrap će učiniti sve ostalo. Pogledajmo primjer:

<input type="text" class="form-control mb-2" placeholder="Disabled input" disabled>
<textarea class="form-control mb-2" placeholder="Disabled textarea" disabled></textarea>
<select id="disabledSelect" class="form-control" disabled>
  <option>Disabled select</option>
</select>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Onemogućena kontrole forme</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form>
    <input type="text" class="form-control mb-2" placeholder="Disabled input" disabled>
    <textarea class="form-control mb-2" placeholder="Disabled textarea" disabled></textarea>
    <select id="disabledSelect" class="form-control" disabled>
      <option>Disabled select</option>
    </select>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:


Međutim, ako želite onemogućiti sve kontrole unutar elementa <form> odjednom, stavite ih unutar <fieldset> elementa i primijenite atribut na njega, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

<form>
  <fieldset disabled>
    <div class="form-group row">
      <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Lozinka</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
        <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
      </div>
    </div>
  </fieldset>
</form>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Onemogućena Forma</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form>
    <fieldset disabled>
      <div class="form-group row">
        <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
        <div class="col-sm-10">
          <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email">
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Lozinka</label>
        <div class="col-sm-10">
          <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Lozinka">
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
          <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
        </div>
      </div>
      <div class="form-group row">
        <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
        </div>
      </div>
    </fieldset>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:Kreiranje ulaza samo za čitanje (Readonly Inputs)

Takođe možete dodati logički atribut readonly na ulaz ili tekstualno područje kako biste spriječili izmjenu njegove vrijednosti. Ulazi samo za čitanje pojavljuju se u svjetlijoj pozadini (baš kao i onemogućeni unosi), ali zadržava standardni kursor teksta. Pogledajmo sljedeći primjer da biste vidjeli kako to funkcioniše:

<input type="text" class="form-control mb-2" value="Ovu ulaznu vrijednost nije moguće promijeniti." readonly>
<textarea rows="3" class="form-control" readonly>Ova vrijednost tekstualnog područja ne može se mijenjati.</textarea>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Input i Textarea samo za čitanje </title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form>
    <input type="text" class="form-control mb-2" value="Ovu ulaznu vrijednost nije moguće promijeniti." readonly>
    <textarea rows="3" class="form-control" readonly>Ova vrijednost tekstualnog područja ne može se mijenjati.</textarea>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:Veličina Inputs, Textareas i Select polja

Veličine kontrola forme možete takođe prilagoditi u Bootstrap-u. Jednostavno umotajte svoje kontrole forme (tj. <input>, <textarea> i <select>) u grid kolone ili bilo koji prilagođeni element i primijenite grid classes na njega, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

<div class="form-row">
  <div class="form-group col-sm-6">
    <label for="inputCity">Grad</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputCity">
  </div>
  <div class="form-group col-sm-4">
    <label for="inputState">Država</label>
    <select id="inputState" class="form-control">
      <option>Select</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group col-sm-2">
    <label for="inputZip">Poštanski broj</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputZip">
  </div>
</div>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Veličina kontrola formi</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form>
<div class="form-row">
  <div class="form-group col-sm-6">
    <label for="inputCity">Grad</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputCity">
  </div>
  <div class="form-group col-sm-4">
    <label for="inputState">Država</label>
    <select id="inputState" class="form-control">
      <option>Select</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group col-sm-2">
    <label for="inputZip">Poštanski broj</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputZip">
  </div>
  </div>
  </form>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:
Provjera Bootstrap obrazca (Form Validation)

Bootstrap 4 pruža jednostavan i brz način za provjeru valjanosti web obrazaca na strani klijenta. Koristi API za provjeru izvornog obrazca pretraživača za provjeru valjanosti obrazca. Stilovi provjere valjanosti obrazaca primjenjuju se putem CSS :invalid i :valid pseudo-classes. Primjenjuje se na elemente <input>, <select> i <textarea>. Pogledajmo sljedeći primjer kako bismo vidjeli kako to zapravo funkcioniše:

<form class="needs-validation" novalidate>
  <div class="form-group">
    <label for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email" required>
    <div class="invalid-feedback"> Unesite validnu e-mail adresu.</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputPassword">Lozinka</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Password" required>
    <div class="invalid-feedback"> Unesite vašu lozinku.</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
</form>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Bootstrap 4 Form Validation</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <form action="/examples/actions/confirmation.php" class="needs-validation" method="post" novalidate>
    <div class="form-group">
    <label for="inputEmail">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email" required>
    <div class="invalid-feedback"> Unesite validnu e-mail adresu.</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputPassword">Lozinka</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Password" required>
    <div class="invalid-feedback"> Unesite vašu lozinku.</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="form-check-label"><input type="checkbox"> Zapamti me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Prijavi se</button>
  </form>
  
  <!-- JavaScript za onemogućavanje predaje obrazaca ako postoje nevaljana polja -->
  <script>
    // Funkcija samoizvršavanja
    (function() {
      'use strict';
      window.addEventListener('load', function() {
        // Dohvati sve obrazce na koje želimo primijeniti prilagođene Bootstrap stilove provjere valjanosti
        var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation');
        // Petlja za spriječavanje podnošenja
        var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
          form.addEventListener('submit', function(event) {
            if (form.checkValidity() === false) {
              event.preventDefault();
              event.stopPropagation();
            }
            form.classList.add('was-validated');
          }, false);
        });
      }, false);
    })();
  </script>
</div>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:


Evo prilagođenog JavaScript koda koji prikazuje poruke o greškama i onemogućava slanje obrazaca ako postoje nevaljana polja. Pogledajte lekciju JavaScript closures da biste saznali više o samoizvršenoj funkciji.

<script>
  // Samoizvršavanje funkcije
  (function() {
    'use strict';
    window.addEventListener('load', function() {
      // Dohvati sve obrazce na koje želimo primijeniti prilagođene Bootstrap stilove provjere valjanosti
      var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation');
      // Petlja za spriječavanje podnošenja
      var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
        form.addEventListener('submit', function(event) {
          if (form.checkValidity() === false) {
            event.preventDefault();
            event.stopPropagation();
          }
          form.classList.add('was-validated');
        }, false);
      });
    }, false);
  })();
</script>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće odprilike ovako:Podržane kontrole forme u Bootstrap-u

Bootstrap uključuje podršku za sve standardne kontrole HTML forme, kao i nove vrste unosa HTML5, poput datuma, broja, e-pošte, URL-a, pretraživanja, opsega, boje, URL-a i tako dalje. Sljedeći primjer će vam pokazati upotrebu standardnih kontrola forme s Bootstrap-om.

<form>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="firstName">Ime:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control" id="firstName" placeholder="Ime" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="lastName">Prezime:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control" id="lastName" placeholder="Prezime" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="inputEmail">Email adresa:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email adresa" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="phoneNumber">Broj telefona:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="number" class="form-control" id="phoneNumber" placeholder="Broj telefona" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label">Datum rođenja:</label>
  <div class="col-sm-3">
    <select class="custom-select">
      <option>Datum</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-sm-3">
    <select class="custom-select">
      <option>Mjesec</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-sm-3">
    <select class="custom-select">
      <option>Godina</option>
    </select>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="postalAddress">Adresa stanovanja:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <textarea rows="3" class="form-control" id="postalAddress" placeholder="Adresa stanovanja" required></textarea>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label" for="ZipCode">Poštanski broj:</label>
  <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control" id="ZipCode" placeholder="Poštanski broj" required>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-3 col-form-label">Pol:</label>
  <div class="col-sm-9 mt-2">
    <label class="mb-0 mr-3">
      <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Muško
    </label>
    <label class="mb-0 mr-3">
      <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Žensko
    </label>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <div class="col-sm-9 offset-sm-3">
    <label class="checkbox-inline">
      <input type="checkbox" class="mr-1" value="agree"> Slažem se s uslovima korištenja <a href="#">Uslovi</a>.
    </label>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <div class="col-sm-9 offset-sm-3">
    <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Pošalji">
    <input type="reset" class="btn btn-secondary" value="Poništi">
  </div>
</div>
</form>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Podržane kontrole HTML forme u Bootstrap-u 4</title>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<style>
  .bs-example{
    margin: 20px;    
  }
</style>
<script>
// Samopozivajuća funkcija
(function() {
  'use strict';
  window.addEventListener('load', function() {
    // Dohvati sve obrazce na koje želimo primijeniti prilagođene Bootstrap stilove
    var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation');
    // Petlja za spriječavanje podnošenja
    var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
      form.addEventListener('submit', function(event) {
        if (form.checkValidity() === false) {
          event.preventDefault();
          event.stopPropagation();
        }
        form.classList.add('was-validated');
      }, false);
    });
  }, false);
})();
</script>
</head>
<body>
<div class="bs-example">
  <h1 class="border-bottom pb-3 mb-4">Registracijska forma</h1>
  <form class="needs-validation" action="confirmation.php" method="post" novalidate>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label" for="firstName">Ime:</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="text" class="form-control" id="firstName" placeholder="Ime" required>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label" for="lastName">Prezime:</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="text" class="form-control" id="lastName" placeholder="Prezime" required>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label" for="inputEmail">Email:</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" placeholder="Email " required>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label" for="phoneNumber">Broj telefona:</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="number" class="form-control" id="phoneNumber" placeholder="Broj telefona" required>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">Datum rođenja:</label>
      <div class="col-sm-3">
        <select class="custom-select" required>
          <option value="">Datum</option>
          <option value="1">1</option>
          <option value="2">2</option>
          <option value="3">3</option>
          <option value="4">4</option>
          <option value="5">5</option>
          <option value="6">6</option>
          <option value="7">7</option>
          <option value="8">8</option>
          <option value="9">9</option>
          <option value="10">10</option>
          <option value="11">11</option>
          <option value="12">12</option>
          <option value="13">13</option>
          <option value="14">14</option>
          <option value="15">15</option>
          <option value="16">16</option>
          <option value="17">17</option>
          <option value="18">18</option>
          <option value="19">19</option>
          <option value="20">20</option>
          <option value="21">21</option>
          <option value="22">22</option>
          <option value="23">23</option>
          <option value="24">24</option>
          <option value="25">25</option>
          <option value="26">26</option>
          <option value="27">27</option>
          <option value="28">28</option>
          <option value="29">29</option>
          <option value="30">30</option>
          <option value="31">31</option>
        </select>
      </div>
      <div class="col-sm-3">
        <select class="custom-select" required>
          <option value="">Mjesec</option>
          <option value="1">Januar</option>
          <option value="2">Februar</option>
          <option value="3">Mart</option>
          <option value="4">April</option>
          <option value="5">Maj</option>
          <option value="6">Jun</option>
          <option value="7">Jul</option>
          <option value="8">Avgust</option>
          <option value="9">Septembar</option>
          <option value="10">Oktobar</option>
          <option value="11">Novembar</option>
          <option value="12">Decembar</option>
        </select>
      </div>
      <div class="col-sm-3">
        <select class="custom-select">
          <option>Godina</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label" for="postalAddress">Adresa stanovanja:</label>
      <div class="col-sm-9">
        <textarea rows="3" class="form-control" id="postalAddress" placeholder="Adresa stanovanja" required></textarea>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label" for="ZipCode">Poštanski broj:</label>
      <div class="col-sm-9">
        <input type="text" class="form-control" id="ZipCode" placeholder="Poštanski broj" required>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-sm-3 col-form-label">Pol:</label>
      <div class="col-sm-9 mt-2">
        <label class="mb-0 mr-3">
          <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Muško
        </label>
        <label class="mb-0 mr-3">
          <input type="radio" class="mr-1" name="gender"> Žensko
        </label>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <div class="col-sm-9 offset-sm-3">
        <label class="checkbox-inline">
          <input type="checkbox" class="mr-1" value="agree">Slažem se s uslovima korištenja <a href="#">Uslovi</a>.
        </label>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <div class="col-sm-9 offset-sm-3">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Pošalji">
        <input type="reset" class="btn btn-secondary" value="Odustani">
      </div>
    </div>
  </form>
</div>
</body>
</html>