Nauči kako kreirati websites

U današnjem svetu Internet je najpopularniji način povezivanja sa ljudima. Vi ćete naučiti osnovne tehnologije za web razvoj zajedno sa primjerima iz stvarnog života, tako da možete napravite sopstvenu web stranicu za povezivanje sa ljudima širom svijeta.

Kreni sa učenjem

HTML

HTML označava HyperText Markup Language. HTML je osnovni blok World Wide Web-a. HTML je glavni jezik za opis strukture web stranica.

Detaljnije »

CSS

CSS je kratica za Cascading Style Sheets. CSS je standardni jezik stila koji se koristi za opisivanje prezentacije (tj. izgleda i oblikovanja) web stranica.

Detaljnije »

Bootstrap

Bootstrap je moćan front-end framework za brži i lakši web razvoj. Bootstrap uključuje dizajna zasnovane na HTML-u i CSS-u za stvaranje uobičajenih komponenti korisničkog interfejsa.

Detaljnije »