CSS3 - Pozadina (Background)


Korištenje CSS3 pozadine (Background)

CSS3 nudi nekoliko novih svojstava za manipulaciju pozadinom elementa poput isjecanja pozadine, više pozadina i mogućnosti prilagođavanja veličine pozadine. Sljedeći dio opisaće vam sva nova pozadinska svojstva CSS3, a za ostala svojstva povezana sa pozadinom pogledajte lekciju CSS pozadine.Svojstvo veličine pozadine (background-size) CSS3

Svojstvo background-size može se koristiti za određivanje veličine slika u pozadini. Prije CSS3, veličina pozadinskih slika određivala se stvarnom veličinom slika. Veličina slike u pozadini može se odrediti pomoću vrijednosti piksela ili postotka, kao i ključnih riječi: auto, contain, i cover. Negativne vrijednosti nisu dozvoljene.

.box {
  width: 250px;
  height: 150px;
  background: url("images/sky.jpg") no-repeat;
  background-size: contain;
  border: 6px solid #333;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer podešavanja background-size elementa</title>
<style>
 .box {
  width: 250px;
  height: 150px;
  background: url("/examples/images/sky.jpg") no-repeat;
  background-size: contain;
  border: 6px solid #333;
 } 
</style>
</head>
<body>
  <div class="box"></div>
  <p><strong>Napomena:</strong> Izvorna veličina pozadinske 
  slike je 500x300 piksela, ali koristeći svojstvo CSS background-size i 
  dalje možemo prikazati kompletnu sliku u manjem okviru.</p>
</body>
</html>


CSS3 background-clip svojstvo

Svojstvo background-clip može se koristiti za određivanje da li se pozadina proteže u granicama elementa ili ne. Svojstvo background-clip može imati tri vrijednosti: border-box, padding-box, content-box.

.box {
  width: 250px;
  height: 150px;
  padding: 10px;
  border: 6px dashed #333;
  background: orange;
  background-clip: content-box;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer CSS3 Background Clipping</title>
<style>
 .box {
  width: 250px;
  height: 150px;
  padding: 10px;
  border: 6px dashed #333;
  background: orange;
 }
 .clip1 {
  background-clip: border-box;
 }
 .clip2 {
  background-clip: padding-box;
 }
 .clip3 {
  background-clip: content-box;
 }
</style>
</head>
<body>
  <h2>Zadano ponašanje u pozadini</h2>
  <div class="box"></div>
  <h2>Isecanje pozadine pomoću border-box</h2>
  <div class="box clip1"></div>
  <h2>Isecanje pozadine pomoću padding-box</h2>
  <div class="box clip2"></div>
  <h2>Isecanje pozadine pomoću content-box</h2>
  <div class="box clip3"></div>
</body>
</html>

Pogledajte lekciju o CSS box modelu okvira da biste saznali više o okvirima elemenata.CSS3 background-origin svojstvo

Svojstvo background-origin može se koristiti za određivanje područja pozicioniranja pozadinskih slika. Može uzeti iste vrijednosti kao svojstvo background-clip: border-box, padding-box, content-box.

.box {
  width: 250px;
  height: 150px;
  padding: 10px;
  border: 6px dashed #333;
  background: url("images/sky.jpg") no-repeat;
  background-size: contain;
  background-origin: content-box;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer podešavanja background-origin elemnta</title>
<style>
 .box {
   width: 250px;
   height: 150px;
   padding: 10px;
   border: 6px dashed #333;
   background: url("/examples/images/sky.jpg") no-repeat;
   background-size: contain;
   background-origin: content-box;
 } 
</style>
</head>
<body>
  <div class="box"></div>
</body>
</html>


CSS3 Višestruke pozadine

CSS3 vam daje mogućnost dodavanja više pozadina jednom elementu. Pozadine su naslojene jedna na drugu. Broj slojeva određuje se brojem vrijednosti odvojenih zarezom u svojstvu background-image ili background.

.box {
  width: 100%;
  height: 500px;
  background: url("images/birds.png") no-repeat center, url("images/clouds.png") no-repeat center, lightblue;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer CSS3 Višestruke pozadine</title>
<style>
 .box {
  width: 100%;
  height: 500px;
  background: url("/examples/images/birds.png") no-repeat
  center, url("/examples/images/clouds.png") no-repeat center, 
  url("/examples/images/sun.png") no-repeat 10% 30%, lightblue;
 }
</style>
</head>
<body>
  <div class="box"></div>
</body>
</html>

Prva vrijednost na popisu pozadina odvojenih zarezima, tj. background-image 'birds.png' pojaviće se na vrhu, a zadnja vrijednost, tj. boja 'lightblue' pojaviće se pri dnu. Samo zadnja pozadina može da sadrži boju pozadine.