CSS3 - Slojevi (Layers)


Slaganje elemenata u slojeve pomoću svojstva z-index

Obično se HTML stranice smatraju dvodimenzionalnim, jer su tekst, slike i drugi elementi poredani na stranici bez preklapanja. Međutim, pored vodoravnog i horizontalnog položaja, okviri se mogu slagati i po z-osi (eng. z-axis), tj. jedan na drugi pomoću CSS svojstva z-index. Ovo svojstvo specifikuje nivo okvira čija je vrijednost položaja absolute, fixed, ili relative. Položaj z-ose (eng. z-axis) svakog sloja izražava se kao cijeli broj koji predstavlja redosljed slaganja za prikazivanje. Element sa većim z-indexs-om preklapa se sa elementom nižeg. Svojstvo z-index može vam pomoći u stvaranju složenijih izgleda web stranica. Pogledajmo primjer koji pokazuje kako stvoriti slojeve u CSS-u.

.box {
  position: absolute;
  left: 10px;
  top: 20px;
  z-index: 2;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer CSS Layers efekta</title>
<style>
  .container{
    position: relative;
  }
  .box{
    width: 150px;
    height: 150px;
    opacity: 0.9;
    position: absolute;
  }
  .red{
    background: #ff0000;
    z-index: 1;
  }
  .green{
    top: 30px;
    left: 30px;
    background: #00ff00;
    z-index: 2;
  }
  .blue{
    top: 60px;
    left: 60px;
    background: #0000ff;
    z-index: 3;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="box red"></div>
    <div class="box green"></div>
    <div class="box blue"></div>
  </div>
</body>
</html>