HTML - Tabele


Kreiranje tabela u HTML-u

HTML tabele omogućavaju vam slaganje podataka u redove i koline. Obično se koriste za prikaz tabelarnih podataka poput popisa proizvoda, podataka o kupcima, finansijskih izvještaja i tako dalje. Možete stvoriti tabelu pomoću elementa <table>. Unutar <table> elementa možete koristiti <tr> elemente za stvaranje redova, a za izradu kolona unutar reda možete koristiti <td> elemente. Takođe možete definisati ćeliju kao zaglavlje za grupu ćelija tabele koristeći element <th>. Sljedeći primjer prikazuje osnovnu strukturu tabele.

<table>
  <tr>
    <th>Br.</th>
    <th>Ime</th>
    <th>Godina</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Miloš Mihaljica</td>
    <td>29</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>Marko Marković</td>
    <td>34</td>
  </tr>
</table>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Kreiranje tabela u HTML</title>
</head>
<body>
<h2>HTML tabela (Default stil)</h2>
<table>
  <tr>
    <th>Br.</th>
    <th>Ime</th>
    <th>Godina</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Miloš Mihaljica</td>
    <td>29</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>Marko Marković</td>
    <td>34</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

Tabele prema zadanim postavkama nemaju granice (border-e). Možete koristiti CSS svojstvo border za dodavanje granica u tabelama. Takođe su veličine ćelije tabele samo toliko velike da se standardno postavljaju prema sadržaju. Da biste dodali više prostora oko sadržaja u ćelijama tabele, možete koristiti CSS svojstvo padding. Sljedeća pravila stila dodaju granicu (border) od 1px u tabelu i 10px obloga (padding) u njene ćelije.

table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
th, td {
  padding: 10px;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Dodavanje borders i paddings u HTML tabele</title>
  <style>
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>tabela sa odvojenim Border-ima</h2>
  <table>
    <tr>
      <th>Br.</th>
      <th>Ime</th>
      <th>Godine</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Miloš Mihaljica</td>
      <td>29</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Marko Marković</td>
      <td>34</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>Bojan Bojić</td>
      <td>21</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html

Granice (border) oko tabele i njenih ćelije prema zadanom su odvojene jedna od druge. Ali možete ih postaviti u jednu koristeći svojstvo border-drop na elementu <table>. Takođe se tekst unutar <th> elemenata prikazuje podebljanim fontom i poravnat je vodoravno na sredini ćelije. Za promjenu zadanog poravnanja teksta možete koristiti CSS svojstvo text-align. Sljedeća pravila stila kreiraju granice (border) sa jednom linijom u tabeli i poravnavaju tekst zaglavlja tabele u lijevo.

table {
  border-collapse: collapse;
}
th {
  text-align: left;
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>HTML Table sa collapsed border-ima</title>
  <style>
    table {
      border-collapse: collapse;
    }
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
    }
    th {
      text-align: left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Tabla sa collapsed border-om</h2>
  <table>
    <tr>
      <th>Br.</th>
      <th>Ime</th>
      <th>Godine</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Miloš Mihaljica</td>
      <td>29</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Marko Marković</td>
      <td>34</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>Petar Petrović</td>
      <td>21</td>
    </tr>
  </table>
  <p><strong>Napomena:</strong>Pogledajte lekciju o 
  <a href="css3-tabele.php" target="_blank"> CSS tabele </a> da biste
  saznali više o skupljanju granica (boreder-a) tabele.</p>
</body>
</html


Prostiranje tabele na više redova i kolona

Raspon vam omogućava da proširite redove i kolone tabele u više drugih redova i kolona. Normalno, ćelija tabele ne može preći u prostor ispod ili iznad druge ćelije u tabeli. Ali, atribute rowspan ili colspan možete koristiti da raspoređujete više redova ili kolona u tabeli. Pogledajmo sljedeći primjer, kako biste shvatili na šta u osnovi djeluje atribut colspan:

<table>
  <tr>
    <th>Ime:</th>
    <th colspan="2">Broj telefona</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Miloš Mihaljica</td>
    <td>+387 123 456</td>
    <td>+387 123 456</td>
  </tr>
</table>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Raspon na više kolona u HTML tabelama</title>
  <style>
    table {
      width: 300px;
      border-collapse: collapse;
    }
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Proširenje kolona</h2>
  <table>
    <tr>
      <th>Ime</th>
      <th colspan="2">Broj telefona</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Miloš Mihaljica</td>
      <td>+387 123 456</td>
      <td>+387 123 456</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html

Slično tome, možete koristiti atribut rowspan da biste stvorili ćeliju koja obuhvata više od jednog reda. Pokušajmo na idućem primjer da razumijemo kako u osnovi djeluje atribut rowspan:

<table>
  <tr>
    <th>Ime:</th>
    <td>Miloš Mihaljica</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Broj telefona:</th>
    <td>+387 123 456</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>+387 123 456</td>
  </tr>
</table>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Raspon na više redova u HTML tabelama</title>
  <style>
    table {
      width: 300px;
      border-collapse: collapse;
    }
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Proširenje redova</h2>
  <table>
    <tr>
      <th>Ime:</th>
      <td>Miloš Mihaljica</td>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="2">Telefon:</th>
      <td>+387 123 456</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>+387 123 456</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html


Dodavanje naslova u tabelu

Možete odrediti naslov za tabelu pomoću elementa <caption>. Element <caption> mora biti postavljen neposredno nakon otvaranja taga <table>. Po zadanom se naslov pojavljuje na vrhu tabele, ali možete promijeniti njegov položaj koristeći CSS svojstvo caption-side. Sljedeći primjer prikazuje kako koristiti ovaj element u tabeli.

<table>
  <caption>Users informacije</caption>
  <tr>
    <th>Rb.</th>
    <th>Ime</th>
    <th>Godine</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Miloš Mihaljica</td>
    <td>29</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>Marko Marković</td>
    <td>34</td>
  </tr>
</table>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Dodavanje naslova u HTML tabele</title>
  <style>
    table {
      width: 300px;
      border-collapse: collapse;
    }
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
    }
    table.secondary caption {
      caption-side: bottom;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Tabela s naslovom na vrhu</h2>
  <table>
    <caption>Korisničke informacije</caption>
    <tr>
      <th>Br.</th>
      <th>Ime</th>
      <th>Godine</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Miloš Mihaljica</td>
      <td>29</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Marko Marković</td>
      <td>34</td>
    </tr>
  </table>

  <h2>Tabela s naslovom na dnu</h2>
  <table class="secondary">
    <caption>Korisničke informacije</caption>
    <tr>
      <th>Br.</th>
      <th>Ime</th>
      <th>Godine</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Petar Petrović</td>
      <td>26</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Maja Majić</td>
      <td>34</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html


Definisanje zaglavlja, tijela i podnožja tabele

HTML pruža niz elemenata kao što su: <thead>, <tbody> i <tfoot> koji vam pomažu u stvaranju strukturnih tabela, definisanjem zaglavlja, tijela i podnožja. Sljedeći primjer pokazuje upotrebu ovih elemenata.

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Predmet</th>
      <th>Cijena</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Auto</td>
      <td>50,000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Kuća</td>
      <td>100,000</td>
    </tr>    
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th>Ukupno</th>
      <td>150,000</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>HTML tabele sa zaglavljem, podnožjem i tijelom</title>
  <style>
    table {
      width: 300px;
      border-collapse: collapse;
    }
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
      text-align: left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Predmet</th>
        <th>Cijena</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Auto</td>
        <td>50,000</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Kuća</td>
        <td>100,000</td>
      </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>
        <th>Ukupno</th>
        <td>150,000</td>
      </tr>
    </tfoot>
  </table>
</body>
</html