HTML5 - Entitet


Šta je HTML entitet?

Neki su znakovi rezervisani u HTML-u, npr. u tekstu ne možete koristiti znakove manje od (<) ili veće od (>) ili uglaste zagrade, jer bi ih pretraživač mogao pogrešno označiti, dok neki znakovi nisu na tastaturi kao simbol autorskih prava ©. Da bi prikazali ove posebne znakove, oni se moraju zamijeniti entitetima znakova. Reference entiteta znakova ili skraćeno entiteti, omogućavaju vam upotrebu znakova koji se ne mogu izraziti u dokumenta ili ih ne može unijeti sa tastatura.


Često korišteni entiteti HTML znakova

Rezultat Opis Naziv entiteta Numerička referenca
  non-breaking space &nbsp; &#160;
< less than &lt; &#60;
> greater than &gt; &#62;
& ampersand &amp; &#38;
" quotation mark &quot; &#34;
' apostrophe &apos; &#39;
' apostrophe &apos; &#39;
¢ cent &cent; &#162;
£ pound &pound; &#163;
¥ yen &yen; &#165;
euro &euro; &#8364;
© copyright &copy; &#169;
® registered trademark &reg; &#174;
trademark &trade; &#8482;

Umjesto imena entiteta možete koristiti numeričke reference znakova. Ključna prednost korištenja numeričkih referenci znakova je ta što imaju jaču podršku pretraživača i mogu se koristiti za specifikovanje bilo kog Unicode znaka, dok su entiteti ograničeni na njihov podskup.