Java - AWT ActionListener Interface


Java ActionListener dobija obaveštenje svaki put kada kliknete na dugme ili stavku menija. Obaviješteno je protiv ActionEventa. Interfejs ActionListener se nalazi u paketu java.awt.event. Ima samo jednu metodu: actionPerformed().actionPerformed() metoda

Metoda actionPerformed() se automatski poziva kad god kliknete na registrovanu komponentu.

public abstract void actionPerformed(ActionEvent e); 


Kako napisati ActionListener?

Uobičajeni pristup je implementacija ActionListenera. Ako implementujete klasu ActionListener, trebate sljediti 3 koraka:


1) Implementujte interfejs ActionListener u klasu:

public class ActionListenerExample Implements ActionListener 

2) Registrujte komponentu kod Listener-a:

component.addActionListener(instanceOfListenerclass); 

3) Nadjačajte (Override) metodu actionPerformed():

public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
  // Vaš kod pišite ovdje
} 


Primjer Java ActionListener: Klik na dugme

import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 

public class Main { 
public static void main(String[] args) { 
  Frame f=new Frame("Primjer ActionListener"); 
  final TextField tf=new TextField();
  
  tf.setBounds(50,50, 200,20); 
  Button b=new Button("Klikni"); 
  b.setBounds(50,100,60,30); 
 
  b.addActionListener(new ActionListener(){ 
    public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
        tf.setText("Dobro došli na sajt IT TUTORIJALI."); 
      } 
    }); 
  
    f.add(b);f.add(tf); 
    f.setSize(400,400); 
    f.setLayout(null); 
    f.setVisible(true);  
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: