Java - AWT CheckboxGroup


Objekt klase CheckboxGroup se koristi za grupisanje skupa Checkbox-a. Istovremeno je dozvoljeno da samo jedno dugme za potvrdu bude u stanju "uključeno (on)", a preostalo dugme za potvrdu u "isključenom (off)" stanju.

AWT CheckboxGroup deklaracija klase se može napisati kao:

public class CheckboxGroup extends Object implements Serializable 

Primjer Java AWT CheckboxGroup

import java.awt.*; 

public class Main  
{  
  Main(){  
    Frame f= new Frame("Primjer CheckboxGroup"); 
    
    CheckboxGroup cbg = new CheckboxGroup(); 
    Checkbox checkBox1 = new Checkbox("Python", cbg, false);  
    checkBox1.setBounds(100,100, 70,50);  
    Checkbox checkBox2 = new Checkbox("Java", cbg, true);  
    checkBox2.setBounds(100,150, 50,50); 
    
    f.add(checkBox1);  
    f.add(checkBox2);  
    f.setSize(400,400);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true);  
   }  
public static void main(String args[])  
  {  
    new Main();  
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:
Primjer Java AWT CheckboxGroup sa ItemListener

import java.awt.*;  
import java.awt.event.*; 

public class Main  
{  
  Main(){  
    Frame f= new Frame("Primjer CheckboxGroup");  
    final Label label = new Label();     
    label.setAlignment(Label.CENTER); 
    label.setSize(400,100); 
    
    CheckboxGroup cbg = new CheckboxGroup(); 
    Checkbox checkBox1 = new Checkbox("Python", cbg, false);  
    checkBox1.setBounds(100,100, 70,50); 
    
    Checkbox checkBox2 = new Checkbox("Java", cbg, false);  
    checkBox2.setBounds(100,150, 50,50);  
    f.add(checkBox1); f.add(checkBox2); f.add(label); 
    
    f.setSize(400,400);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true); 
    
    checkBox1.addItemListener(new ItemListener() { 
      public void itemStateChanged(ItemEvent e) {        
        label.setText("Potvrdili ste Python"); 
      } 
     }); 
    checkBox2.addItemListener(new ItemListener() { 
      public void itemStateChanged(ItemEvent e) {        
        label.setText("Potvrdili ste Java"); 
      } 
     }); 
   }  
public static void main(String args[])  
  {  
    new Main();  
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: