Java - AWT KeyListener Interface


Java KeyListener je obaviješten kad god promijenite stanje ključa. Obaviješten je protiv KeyEventa. Interfejs KeyListener se nalazi u paketu java.awt.event i ima tri metode. Sljedi deklaracija za java.awt.event.KeyListener interfejs:

public interface KeyListener extends EventListener 


Metode KeyListener interface

Potpis 3 metode za KeyListener interfejs je prikazan u sljedećoj tabeli:

Metoda Opis
public abstract void keyPressed (KeyEvent e); Poziva se kada se pritisne ključ.
public abstract void keyReleased (KeyEvent e); Poziva se kada je ključ otpušten.
public abstract void keyTyped (KeyEvent e); Poziva se kada se otkuca ključ.


Nasljeđene metode

KeyListener Interface nasljeđuje metode iz sljedećeg interfejsa:

 • java.awt.EventListener


Primjer Java KeyListener

U sljedećem primjeru implementujemo metode KeyListener interfejsa.

// Importovanje awt biblioteka 
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  

// Klasa koja nasljeđuje Frame klasu i implementuje KeyListener interfejs 
public class Main extends Frame implements KeyListener {  
  // Kreiranje objekta klase Label i klase TextArea 
  Label l;  
  TextArea area;
  
  // Konstruktor klase 
  Main() {  
    // kreiranje label-a
    l = new Label();  
    // Postavljanje lokacije label-a u okviru (Frame) 
    l.setBounds (20, 50, 100, 20);  
    // Kreiranje oblasti za tekst
    area = new TextArea();  
    // Postavljanje lokacije tekstualnog područja 
    area.setBounds (20, 80, 300, 300);  
    // Dodavanje KeyListener-a u područje teksta 
    area.addKeyListener(this); 
    // Dodavanje label-a i područja teksta u okvir
    add(l); 
    add(area);  
    // Postavljanje veličine, izgleda i vidljivosti okvira
    setSize (400, 400);  
    setLayout (null);  
    setVisible (true);  
  }  
  // Nadjačavanje (Overriding) metode keyPressed() KeyListener-a
  // interfejsa gdje postavljamo tekst oznake kada se pritisne tipka 
  public void keyPressed (KeyEvent e) {  
    l.setText ("Pritisnut ključ");  
  }  
  // Nadjačavanje metode keyReleased() KeyListener-a
  // interfejsa gdje postavljamo tekst oznake kada se ključ otpusti 
  public void keyReleased (KeyEvent e) {  
    l.setText ("Pušten ključ");  
  }  
  // Nadjačavanje metode keyTyped() KeyListener-a
  // interfejs gdje postavljamo tekst oznake kada se ukuca ključ 
  public void keyTyped (KeyEvent e) {  
    l.setText ("Tipkanje");  
  }  
  // Metoda main 
  public static void main(String[] args) {  
    new Main();  
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Java KeyListener - Primjer 2: Brojanje riječi i karaktera

U sljedećem primjeru ispisujemo broj riječi i karaktera stringa. Ovdje se string preuzima iz TextArea i koristi KeyReleased() metodu KeyListener interfejsa.

// Importovanje potrebnih biblioteka 
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  

// Klasa koja nasljeđuje Frame klasu i implementuje KeyListener interfejs 
public class Main extends Frame implements KeyListener {  
  // Objekt Label i TextArea 
  Label l;  
  TextArea area;  
  // Konstruktor klase
  Main() {  
    // Kreiranje label-a  
    l = new Label();  
    // Postavljanje lokacije label-a
    l.setBounds (20, 50, 200, 20);  
    // Kreiranje oblasti za tekst 
    area = new TextArea();  
    // Postavljanje lokacije tekstualnog područja 
    area.setBounds (20, 80, 300, 300);  
    // Dodavanje KeyListener-a u područje teksta  
    area.addKeyListener(this);  
    // Dodavanje label-a i područja teksta u okvir (Frame)
    add(l); 
    add(area);  
    
    // Podešavanje veličine, rasporeda i vidljivosti okvira 
    setSize (400, 400);  
    setLayout (null);  
    setVisible (true);  
  }  
  // Čak i ako ne definišemo metode interfejsa, moramo ih nadjačati 
  public void keyPressed(KeyEvent e) {}  
  // Nadjačavanje metode keyReleased() interfejsa KeyListener  
  public void keyReleased (KeyEvent e) {  
    // Definisanje stringa koji se dohvata metodom getText() klase TextArea 
    String text = area.getText();  
    // Cijepanje stringa riječima 
    String words[] = text.split ("\\s");  
    // Ispisivanje broja reči i karaktera stringa  
    l.setText ("Riječi: " + words.length + " Karaktera:" + text.length());  
  }  
  public void keyTyped(KeyEvent e) {}  
  // Metoda main 
  public static void main(String[] args) {  
    new Main();  
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: