Java - AWT Panel


Panel je najjednostavnija klasa kontejnera. Pruža prostor u koji aplikacija može priključiti bilo koju drugu komponentu. Nasljeđuje klasu Container. Nema naslovnu traku. Deklaracija klase AWT Panel se može napisati kao:

public class Panel extends Container implements Accessible 


Primjer Java AWT Panel

import java.awt.*; 

public class Main { 
   Main() 
   { 
    Frame f= new Frame("Primjer Panel-a");  
    Panel panel=new Panel(); 
    
    panel.setBounds(40,80,200,200);  
    panel.setBackground(Color.gray); 
    
    Button b1=new Button("Button 1");   
    b1.setBounds(50,100,80,30);  
    
    b1.setBackground(Color.yellow);  
    Button b2=new Button("Button 2"); 
    
    b2.setBounds(100,100,80,30);  
    b2.setBackground(Color.green); 
    
    panel.add(b1); panel.add(b2); 
    
    f.add(panel); 
    f.setSize(400,400);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true);  
  } 
  public static void main(String args[]) 
  { 
    new Main(); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: