Java - Kako zatvoriti AWT prozor u Javi?


Možemo zatvoriti AWT prozor ili okvir pozivanjem metoda dispose() ili System.exit() unutar windowClosing() metode. Metoda windowClosing() se nalazi u WindowListener interfejsu i klasi WindowAdapter. Klasa WindowAdapter implementuje WindowListener interfejse. Obezbeđuje podrazumjevanu implementaciju svih 7 metoda WindowListener interfejsa. Da biste nadjačali metodu windowClosing(), možete koristiti klasu WindowAdapter ili WindowListener interfejs. Ako implementujete WindowListener interfejs, bićete primorani da nadjačate svih 7 metoda WindowListener interfejsa. Zato je bolje koristiti klasu WindowAdapter.Različiti načini za nadjačavanje metode windowClosing().

Postoji mnogo načina da se nadjača metoda windowClosing():

 • Pomoću anonimne klase
 • Nasljeđivanjem klase WindowAdapter
 • Implementacijom WindowListener interfejsa


Zatvori AWT prozor Primjer 1: Anonimna klasa

U sljedećem primjeru implementujemo Windows metodu windowClosing() koristeći klasu Anonymous.

// Importovanje potrebnih awt biblioteka 
import java.awt.*;  
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;  
import java.awt.event.WindowListener;  
 
// Klasa koja nasljeđuje klasu Frame 
public class Main extends Frame {  
  // Konstruktor klase 
  Main() {  
    // Dodavanje WindowListener-a u okvir (Frame)
    // i korištenjem metode windowClosing() klase WindowAdapter
    addWindowListener (new WindowAdapter() {  
      public void windowClosing (WindowEvent e) {  
        dispose();  
      }  
    });  
    // Postavljanje veličine, izgleda i vidljivosti okvira
    setSize (400, 400);  
    setLayout (null);  
    setVisible (true);  
  }  
  // Metoda main
  public static void main (String[] args) {  
    new Main();  
  }   
}

Kada kliknete na X vaš se okvir zatvara. Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Zatvori AWT prozor Primjer 2: proširenje WindowAdapter

U sljedećem primjeru implementujemo funkcionalnost zatvaranja prozora pomoću klase WindowAdapter.

// Importovanje potrebnih awt biblioteka
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
 
// Klasa koja nasljeđuje klasu WindowAdapter 
public class Main extends WindowAdapter {  
  // Objekt Frame 
  Frame f;  
  // Konstruktor klase 
  Main() {  
    // Kreiranje okvira 
    f = new Frame();  
    // Dodavanje WindowListener-a u okvir
    f.addWindowListener (this);  
    
    // Postavljanje veličine, izgleda i vidljivosti okvira 
    f.setSize (400, 400);  
    f.setLayout (null);  
    f.setVisible (true);  
  }  
 
  // Nadjačavanje (overriding) metode windowClosing()  
  public void windowClosing (WindowEvent e) {  
    f.dispose();  
  }  
  // Metoda main 
  public static void main(String[] args) {  
    new Main();  
  }  
}

Kada kliknete na X vaš se okvir zatvara. Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Zatvori AWT prozor Primjer 3: implementacija WindowListener-a

U sljedećem primjeru implementujemo WindowListener interfejs za prikaz funkcionalnosti zatvaranja AWT prozora.

// Importovanje potrebnih awt biblioteka 
import java.awt.*;  
import java.awt.event.WindowEvent;  
import java.awt.event.WindowListener;  
 
// Klasa koja nasljeđuje klasu Frame i implementuje WindowListener interfejs 
public class Main extends Frame implements WindowListener {  
  // Konstruktor 
  Main() {  
    // Dodavanje WindowListener-a u okvir 
    addWindowListener(this);  
   
    // Postavljanje veličine, izgleda i vidljivosti okvira 
    setSize(400,400);  
    setLayout(null);  
    setVisible(true);  
  }  
    
  // Metoda main 
  public static void main(String[] args) {  
    new Main();  
  }  
  public void windowActivated(WindowEvent e) {}  
  public void windowClosed(WindowEvent e) {}  
  public void windowClosing(WindowEvent e) {  
    dispose();  
  }  
  public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}  
  public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}  
  public void windowIconified(WindowEvent e) {}  
  public void windowOpened(WindowEvent arg0) {}  
}

Kada kliknete na X vaš se okvir zatvara. Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: