Java - break izjave


Dok radite s petljama, ponekad je poželjno preskočiti neke izjave unutar petlje ili odmah prekinuti petlju bez provjere testnog izraza. U takvim se slučajevima koriste iskazi break i continue. Break izjava u Javi odmah prekida petlju, a kontrola programa prelazi na sljedeću izjavu koja sljedi nakon petlje. Gotovo se uvijek koristi u izjavama za donošenje odluka (if...else izjave). Pogledajmo sintaksu break izjave u Javi:

break;


Kako funkcioniše break izjava?Primjer 1: Java break izjava

class Test {
  public static void main(String[] args) {
   
    // for petlja
    for (int i = 1; i <= 10; ++i) {

      // Ako je vrijednost i 5, petlja prestaje s radom
      if (i == 5) {
        break;
      }   
      System.out.println(i);
    }  
  }
}

U gornjem programu koristimo for petlju za ispis vrijednosti i u svakoj iteraciji. Da biste saznali kako for petlja funkcioniše, pogledajte lekciju for petlja. Pogledajmo sljedeću izjavu:

if (i == 5) {
  break;
}

Ovo znači da kada je vrijednost i jednaka 5 petlja prestaje s radom. Zbog toga dobijamo izlaz s vrijednostima manjim od 5.


Primjer 2: Java break izjava

Program u nastavku izračunava zbir brojeva koje je korisnik unio, sve dok korisnik ne unese negativan broj. Da bismo preuzeli unos od korisnika, koristili smo objekt Scanner.

import java.util.Scanner;

class UserInputSum {
  public static void main(String[] args) {
   
    Double number, sum = 0.0;

    // Kreiranje Scanner objekta
    Scanner input = new Scanner(System.in);
   
    while (true) {
      System.out.print("Upišite broj: ");

      // Uzmi vrijednosti od korisnika
      number = input.nextDouble();
     
      // Ukoliko je broj negativan petlja prestaje s radom
      if (number < 0.0) {
        break;
      }
     
      sum += number;
    }
    System.out.println("Suma brojeva je: " + sum);
  }
}

U gornjem programu, testni izraz while petlje je istinit (true). Primjetite sljedeću liniju koda:

if (number < 0.0) {
  break;
}

Ovo znači da kada korisnik unese negativne brojeve, while petlja prestaje s radom.Java break i ugnježdene petlje

U slučaju ugniježdenih petlji, iskaz prekida (break) ukida unutarašnu petlju.Izjava o prekidu (break) ovdje završava unutrašnju petlju, a kontrola prelazi na vanjsku petlju.Označavanje break izjava

Do sada smo koristili neoznačenu izjavu o prekidu (break), ali u Javi postoji još jedan oblik izjave o prekidu koji je poznat i kao označeni prekid. Označeni prekid možemo upotrijebiti i za raskidanje najudaljenije petlje.Kao što možete vidjeti na gornjoj slici, koristili smo label identifikator za određivanje vanjske petlje. Sada primjetite kako se koristi izjava break (break label;). Ovdje break izjave završava označenu izjavu (tj. vanjsku petlju). Zatim, kontrola programa skoči na iskaz nakon označene izjave. Evo još jednog primjera:

while (testExpression) {
  // Kod
  second:
  while (testExpression) {
   // Kod
   while(testExpression) {
     // Kod
     break second;
   }
  }
  // Skokovi za kontrolu
}

U gornjem primjeru, break second; se izvršava, dok se petlja označena kao secund prekida, a kontrola programa prelazi na iskaz nakon druge, gdje se nalazi while petlja.


Primjer 3: break izjava s label

class LabeledBreak {
  public static void main(String[] args) {
  
    // Petlja for je označena kao prva
    first:
    for( int i = 1; i < 5; i++) {

      // Petlja for je označena kao druga
      second:
      for(int j = 1; j < 3; j ++ ) {
        System.out.println("i = " + i + "; j = " +j);
       
        // Izjava break prekida prvu for petlju
        if ( i == 2)
          break first;
      }
    }
  }
}

U gornjem primjeru, označeni prekid (break) izraza koristi se za prekid petlje koja je označena kao prva. To je:

first:
for(int i = 1; i < 5; i++) {...}

Ako promijenimo izjavu break first; program će se drugačije ponašati. U ovom slučaju će se petlja koja je označena kao druga prekinuti. Pogledajmo primjer:

class LabeledBreak {
  public static void main(String[] args) {
   
    // Petlja for je označena kao prva
    first:
    for( int i = 1; i < 5; i++) {

      // Petlja for je označena kao druga
      second:
      for(int j = 1; j < 3; j ++ ) {

        System.out.println("i = " + i + "; j = " +j);
    
        // Izjava prekida (break) ukida petlju koja je označena kao druga
        if ( i == 2)
          break second;
      }
    }
  }
}