Java - Collection Interface


Interfejs zbirke (Collection interface) je korijenski interfejs okvira zbirki (collections framework) Java. Ne postoji direktna implementacija ovog interfejsa. Međutim, implementuje se putem svojih pod-interfejsa kao što su: List, Set i Queue. Na primjer, klasa ArrayList implementuje interfejs List koje je pod-interfejs za prikupljanje.Podinterfejsi zbirke (Subinterfaces of Collection)

Kao što je gore spomenuto, interfejs zbirke uključuje pododnose koji implementuju različite klase u Javi.


1. List Interface

Interfejs List uređena je zbirka koja nam omogućava dodavanje i uklanjanje elemenata poput niza.


2. Set Interface

Interfejs Set nam omogućava spremanje elemenata u različite skupove slične skupu u matematici. Ne može imati dupliranih elemente.


3. Queue Interface

Interfejs Queue koristi se kada želimo pohraniti i pristupiti elementima na način First In, First Out (FIFO).Metode prikupljanja

Interfejs zbirke uključuje različite metode koje se mogu koristiti za izvođenje različitih operacija na objektima. Ove su metode dostupne na svim pod-interfejsima.

  • add() - ubacuje navedeni element u zbirku
  • size() - vraća veličinu zbirke
  • remove() - uklanja navedeni element iz zbirke
  • iterator() - vraća iterator za pristup elementima zbirke
  • addAll() - dodaje sve elemente navedene zbirke u zbirku
  • removeAll() - uklanja sve elemente navedene zbirke iz zbirke
  • clear() - uklanja sve elemente zbirke