Java - enum String


U ovoj lekciji naučićemo o vrijednostima enum Stringa . Naučitćemo takođe kako da nadjačate zadanu vrijednost enum Stringa konstante uz pomoć primjera.Java enum String

Prije nego što naučite o enum String, obavezno pogledajte lekciju Java enum klase. U Javi možemo dobiti enum String pomoću metoda toString() ili name(). Pogledajmo primjer:

enum Size {
  SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRALARGE
}

class Main {
  public static void main(String[] args) {

   System.out.println("Vrijednost stringa od SMALL je " + Size.SMALL.toString());
   System.out.println("Vrijednost stringa od MEDIUM je " + Size.MEDIUM.name());

  }
}

U gornjem primjeru vidimo da je zadani enum string konstante, naziv iste konstante.Promijena zadane vrijednosti enum Stringa

Podrazumevani prikaz konstanti enum Stringa možemo promjeniti nadjačavanjem metode toString(). Pogledajmo primjer:

enum Size {
  SMALL {

   // Nadjačavanje metode toString () za SMALL
   public String toString() {
    return "Veličina je mala.";
   }
  },

  MEDIUM {

   // Nadjačavanje metode toString () za MEDIUM
   public String toString() {
    return "Veličina je srednja.";
   }
  };
}

class Main {
  public static void main(String[] args) {
   System.out.println(Size.MEDIUM.toString());
  }
}

U primjeru smo stvorili veličinu enuma. Nadjačali smo metodu toString() za enum konstante SMALL i MEDIUM.