Java - IDE (Integrated development environment)


Java razvojna okruženja

Programiranje u Javi je danas toliko uznapredovalo da postoje IDE (Integrated development environment) razvojna okruženja koja nam uveliko pomažu da progrmiramo u Javi. Neka od najpularnijih razvojnih okruženja kada je reč o Javi su: NetBeans, Eclipse i IntelliJ IDEA. Sva pomenuta okruženja napisana su u Javi i zbog toga neće raditi bez nje. Takođe, neka od ovih okruženja su open source, što znači da ih možemo koristiti komercijalno i nekomercijalno bez nadoknade, kao i da možemo učestvovati u njihovoj izgradnji. U ovome kursu mi ćemo koristit NetBeans, a vi možete odabrati razvojno okruženje koje vama odgovara.Preuzimanje, instalacija i priprema za rad

Da bismo koristili NetBeans, potrebno je da ga preuzmemo sa sledećeg linka NetBeans.

Korak 1: Kliknite na link za preuzimanje NetBeans. Kada otvorite link kliknite na Download, kao što je prikazano na slici.Korak 2: Odaberite NetBeans koji odgovara vašem operativnom sistemu, kao što je prikazano na slici.Korak 3: Kliknite na sledeći link, kao što je prikazano na slici i preuzimanje će krenuti automatski.Korak 4: Nakon preuzimanja instalirajte vaš NetBeans.Kreiranje novog projekta u NetBeansu

Nakon što ste skinuli i instalirali NetBeansu, pokrenite ga kako bismo kreirali prvi program.Kada ste pokrenuli vaš NetBeansu trebali biste dobiti prikaz kao u narednoj slici.Odabirom opcije File – New Project, prelazimo u prozor za kreiranje novog projekta u kome biramo tip projekta koji želimo da kreiramo:

Korak 1: Odabir opcije File – New Project.Korak 2: Nakon otvaranja novog prozora odaberite Java with Ant za Categories, a u desnom prozoru odaberite Java Applicatin, kao što je prikazano na slici.Korak 3: Nakon odabira tip programa koji ćemo da radimo, otvara nam se novi prozor u kom unosimo naziv našeg projekta kao i putanju gdje će se nalaziti projektan na našeme računaru. Pogledajmo sljedeću sliku.Korak 4: Kada unesete naziv projekta kliknite na ikonu Finish. Za putanju gdje će se nalaziti vaš projekat možete odabrati bilo koje mjesto na vašeme računaru. Pogledajmo sljedeću sliku.Korak 5: Nakon što ste kliknuli na ikonu Finish, razvojno okruženje NetBeansu je kreiralo naš prvi projekat sa svim potrebnim bibliotekama.Svi redovi između oznaka /* i */ su zapravo samo komentari i možemo ih čak i obrisati, jer nemaju nikakav uticaj na izvršenje programa. To znači da se trenutno kompletan program zapravo sastoji samo od sledećeg:

package helloworld;

public class HelloWorld {

  public static void main(String[] args) {
    
  }
}

Svaka aplikacija napisana u Javi mora da sadrži main metodu. Ova metoda predstavlja ulaznu tačku vaše aplikacije i mora postojati u nekoj od klasa u aplikaciji. Prilikom prevođenja aplikacije, okruženje da bi pokrenulo aplikaciju, poziva metodu main. U slučaju da main metoda nije definisana, prevodilac će prijaviti grešku. Sada možemo napisati i prvi kod koji obavlja neku funkciju.

package helloworld;

public class HelloWorld {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Volim učiti Javu uz IT TUTORIJALE");
  }
}

Kod koji smo napisali spreman je da bude izvršen i da rezultati budu prikazani.Pokretanje Java programa u NetBeans

Da bismo aktivirali aplikaciju, potrebno je izvršiti prevođenje i pokretanje projekta. U NetBeansu je moguće izvršiti kompajliranje i pokretanje jednom naredbom. U našem slučaju, želimo i prevođenje i pokretanje, i to možemo učiniti na sljedeći način: odabirom dugmeta (zelene strelice) Run Project iz trake sa alatima u gornjem dijelu prozora, ili korišćenjem prečice sa tastature F6. Pogledajmo sliku kako biste bolje razumjeli:Konačan rezultat se prikazuje u Output prozoru, na dnu NetBeansa.Čestitamo, uspiješno ste kreirali vaš prvi Java projekta.