Java - Input / Output


Java Output

U Javi jednostavno možete koristiti sljedeći primjer:

System.out.println(); or
System.out.print(); or
System.out.printf();

za slanje izlaza na standardni izlaz (ekran). U primjeru System je klasa, out je javno statičko polje i prihvata izlazne podatke. Ne brinite ako ga ne razumijete. Nučićete u narednim lekcijama o class, public, i static. Uzmimo sada jedan primjer za ispis linije.

class AssignmentOperator {
  public static void main(String[] args) {
  	
    System.out.println("Volim da učim Javu uz IT TUTORIJALE.");  
  }
}

Ovdje smo koristili metoda println() za prikaz stringa (Volim da učim Javu uz IT TUTORIJALE.).Razlika između println(), print() i printf()

 • print() - Ispisuje string unutar citata.
 • println() - Ispisuje string unutar citata sličan metodi print(). Tada se kursor pomiče na početak sljedećeg reda.
 • printf() - Tt pruža oblikovanje stringa (slično kao printf u C/C ++ programiranju).

Primjer: print() i println()

class Output {
  public static void main(String[] args) {
  	
    System.out.println("1. println ");
    System.out.println("2. println ");
  	
    System.out.print("1. print ");
    System.out.print("2. print");
  }
}

U primjeru smo prikazali rad metoda print() i printf().


Primjer: ispisivanje varijabli i literala

class Variables {
  public static void main(String[] args) {
  	
    Double number = -10.6;
  	
    System.out.println(5);
    System.out.println(number);
  }
}

Ovdje možete vidjeti da nismo koristili navodnike. To je zato što se za prikaz cijelih brojeva, varijabli itd. ne koristimo navodni znaci.


Primjer: Ispis pridruženih stringova

class PrintVariables {
  public static void main(String[] args) {
  	
    Double number = -10.6;
  	
    System.out.println("Volim " + "IT TUTORIJALE.");
    System.out.println("Broj je: " + number);
  }
}

U gornjem primjeru primjetite liniju koda:

System.out.println("Volim " + "IT TUTORIJALE.");

Ovdje smo koristili operatora + za spajanje dva stringa: "Volim" i "IT TUTORIJALE." Primjetite liniu koda:

System.out.println("Broj je: " + number);

Ovdje se najprije procjenjuje vrijednost varijablenumber. Zatim se vrijednost spaja u string: "Broj je: ".Java Input

Java pruža različite načine za dobijanje unosa od korisnika. Međutim, u ovoj ćete lekciji naučiti dobijati unos korisnika koristeći objekt klase Scanner. Za upotrebu objekta Scanner potrebno je uvesti paket java.util.Scanner.

import java.util.Scanner;

Zatim moramo stvoriti objekt klase Scanner. Objekt možemo koristiti za uzimanje unosa od korisnika.

// Kreiranje objekta Scanner
Scanner input = new Scanner(System.in);

// Uzmi unos od korisnika
int number = input.nextInt();

Primjer: Dobijanje cjelobrojne vrijednosti od korisnika

import java.util.Scanner;

class Input {
  public static void main(String[] args) {
  	
    Scanner input = new Scanner(System.in);
  	
    System.out.print("Unesite neki broj: ");
    int number = input.nextInt();
    System.out.println("Upisali ste " + number);

    // Zatvaranje scanner objekta
    input.close();
  }
}

U gornjem primjeru smo stvorili objekt pod nazivom class Scanner. Zatim pozivamo metodu nextInt() klase Scanner da bismo od korisnika dobili cijeli broj. Slično tome, možemo koristiti nextLong(), nextFloat(), nextDouble() i next() metode da bismo dobili long, float, double, i string unos od korisnika.


Primjer: Unesos float, double i string input-a

import java.util.Scanner;

class Input {
  public static void main(String[] args) {
  	
    Scanner input = new Scanner(System.in);
  	
    // float input
    System.out.print("Unesite float: ");
    float myFloat = input.nextFloat();
    System.out.println("Float je = " + myFloat);
  	
    // double input
    System.out.print("Unesi double: ");
    double myDouble = input.nextDouble();
    System.out.println("Double je = " + myDouble);
  	
    // String input
    System.out.print("Unesi text: ");
    String myString = input.next();
    System.out.println("Tekst je = " + myString);
  }
}

Kao što je već spomenuto, postoji još nekoliko načina da se kreira korisnički unos.