Java - Izrazi, izjave i blokovi


U ovoj ćete lekciji naučiti o Java izrazima, Java izjavama, razlici između izraza i izjava i Java blokovima. U prethodnoj lekciji koristili smo izraze, izjave i blokove bez puno objašnjenja o njima. Sad kad znate za varijable, operatore i literale, biće lakše razumjeti te koncepte.Java Izrazi

Java izraz sastoji se od varijabli, operatora, literala i poziva metoda. Da biste saznali više o pozivima metoda, posjetite lekciju Java metode. Na primjer:

int score; 
score = 90;

Ovdje je score = 90 izraz koji vraća int. Razmotrimo još jedan primjer:

Double a = 2.2, b = 3.4, result;
result = a + b - 3.4;

Ovde je a + b - 3.4 izraz.

if (number1 == number2)
  System.out.println("Broj 1 je veći od broja 2");

Ovdje je number1 == number2 izraz koji vraća logičku vrijednost. Slično tome, "Broj 1 je veći od broja 2" je string izraz.Java izjave

U Javi je svaka izjava kompletna izvršna jedinica. Na primjer:

int score = 9*5;

Evo primjera izjave. Potpuno izvršavanje ove izjave uključuje množenje cijelih brojeva 9 i 5, a zatim dodjeljuje rezultat varijabili score. U gornjoj izjavi imamo izraz 9 * 5. U Javi su izrazi dio iskaza.Expression izjave

Izraz možemo pretvoriti u izjavu sa ;. Poznate su kao izjave izraza. Na primjer:

// Izraz
number = 10
// Izjava
number = 10;

U gornjem primjeru imamo izraz number = 10. Ovdje smo dodavanjem tačke-zarez (;) pretvorili izraz u izjavu (number = 10;). Razmotrimo još jedan primjer:

// Izraz
++number
// Izjava
++number;

Slično tome, number++ je izraz, dok je ++number; izjava.Deklaracijske izjave

U Javi se izjave deklaracije koriste za proglašavanje varijabli. Na primjer:

Double tax = 9.5;

U gornjoj izjavi deklariše se varijabilni tex koji je inicijalizovan na 9.5.Java blokovi

Blok je grupa izjava (nula ili više) koja je zatvorena u vitičaste zagrade {}. Na primjer:

class Main {
  public static void main(String[] args) {
   
    String band = "Beatles";
   
    if (band == "Beatles") { // Početak bloka koda
      System.out.print("Ćao ");
      System.out.print("Miloš!");
    } // Kraj bloka koda
  }
}

U gornjem primjeru imamo blok if {....}. Ovdje, unutar bloka imamo dvije izjave:

 • System.out.print("Ćao ");
 • System.out.print("Miloš!");

Međutim, blok možda nema izjave. Razmotrimo sljedeće primjere:

class Main {
  public static void main(String[] args) {
   
    if (10 > 5) { // Početak bloka koda
 
    } // Kraj bloka koda
  }
}

Ovo je važeći Java program. Imamo blok if {...}. Međutim, unutar ovog bloka nema izjave.

class AssignmentOperator {
  public static void main(String[] args) { // Početak bloka koda

  } // Kraj bloka koda
}

Ovdje imamo blok public static void main() {...}. Međutim, slično gore navedenom primjeru, ovaj blok nema izjavu.