Java - JDK, JRE i JVMŠta je JVM?

JVM (Java Virtual Machine) apstraktna je mašina koja vašem računaru omogućava pokretanje Java programa. Kada pokrenete Java program, Java prevodilac prvo sastavi vaš Java kod za bajt kod. Zatim JVM prevodi bajt kod u izvorni mašinski kod (skup upita koje CPU računara izvršava direktno). Java je jezik nezavisan o platformi. To je zato što kad pišete Java kod, u konačnici se piše za JVM, ali ne i za vašu fizičku mašinu (računar).
Ako ste zainteresirani za učenje o JVM arhitekturi, posjetite The JVM Architecture Explained.Šta je JRE?

JRE (Java Runtime Environment) je softverski paket koji nudi biblioteke Java klase, Java Virtual Machine (JVM) i druge komponente koje su potrebne za pokretanje Java aplikacija. JRE je superset JVM-a.
Ako trebate pokrenuti Java programe, ali ih ne razvijati, JRE je ono što vam treba. Možete preuzeti JRE sa stranice Java SE Runtime Environment 8 Downloads.Šta je JDK?

JDK (Java Development Kit) je komplet za razvoj softverskih aplikacija u Javi. Kada preuzmete JDK, sa njim se preuzima i JRE. Pored JRE, JDK sadrži i niz razvojnih alata (kompajlere, JavaDoc, Java Debugger i sl.).
Ako želite razvijati Java aplikacije, preuzmite JDK.Odnos između JVM, JRE i JDK.