Java - String


U Javi je string niz znakova (karaktera). Na primjer, "zdravo" je niz koji sadrži niz znakova 'z', 'd', 'r', 'a' 'v' 'o'. Za razliku od ostalih programskih jezika, stringovi u Javi nisu primitivni tipovi (poput int, char, itd.). Umjesto toga, svi su stringovi objekti unaprijed definisane klase pod nazivom String. Pogledajmo primjer:

// Kreiranje stringa
String type = "java programiranje";

Ovdje smo stvorili string pod nazivom type. Ovdje smo inicijalizovali string s "java programiranjem". U Javi koristimo dvostruke navodnike za predstavljanje stringa. String je instanca klase String.Java String metode

Java String metoda pruža razne metode koje nam omogućavaju izvođenje različitih operacija stringa. Evo nekih najčešće korištenih metoda Stringa.

Metoda Opis
concat() Spaja dva stringa zajedno
equals() Uspoređuje vrijednost dva stringa
charAt() Vraća znak prisutan na navedenom mjestu
getBytes() Pretvara string u niz bajtova
indexOf() Vraća položaj navedenog znaka u string
length() Vraća veličinu navedenog niza
replace() Zamjenjuje navedeni stari znak novim znakom
substring() Vraća podstring stringa
split() Razbija string u niz stringova
toLowerCase() Pretvara string u mala slova
toUpperCase() Pretvara string u velika slova
valueOf() Vraća string prikazanih podataka

Pogledajmo nekoliko primjera iz prakse.


Primjer 1: Java pronalaženje dužine stringa

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // Kreiranje stringa
  String greet = "Hello! World";
  System.out.println("String je: " + greet);

  // Provjerava dužinu niza
  System.out.println("Dužina stringa je: " + greet.length());
 }
}

U gornjem primjeru stvorili smo string s imenom greet. Ovdje smo koristili metodu length() da bismo dobili dužinu stringa.


Primjer 2: Spajanje dva stringa pomoću metode concat()

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // Kreiranje stringa
  String greet = "Hello! ";
  System.out.println("Prvi string: " + greet);

  String name = "World";
  System.out.println("Drugi string: " + name);

  // Pridruživanje dva stringa
  String joinedString = greet.concat(name);
  System.out.println("Pridruživanje stringa: " + joinedString);
 }
}

U gornjem primjeru stvorili smo 2 stringa s imenima greet i name. Ovdje smo koristili metodu concat() za spajanje stringova. Zbog toga dobijamo novi string koji se zove joinString. U Javi takođe možemo spojiti dva stringa pomoću operatora +.


Primjer 3: Spajanje stringova pomoću + operatora

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // Kreiranje stringa
  String greet = "Hello! ";
  System.out.println("Prvi string: " + greet);

  String name = "World";
  System.out.println("Drugi string: " + name);

  // Pridruživanje dva stringa
  String joinedString = greet + name;
  System.out.println("Pridruživanje stringa: " + joinedString);
 }
}

Ovdje smo koristili + operator da spojimo dva stringa.


Primjer 4: Upoređuje dva stringa

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // Kreiranje stringa
  String first = "java programming";
  String second = "java programming";
  String third = "python programming";

  // Uporedi prvi i drugi string
  boolean result1 = first.equals(second);
  System.out.println("Prva i drugi stringovi su jednake: " + result1);

  // Uporedi prvi i treći string
  boolean result2 = first.equals(third);
  System.out.println("Prva i treći stringovi su jednaki: " + result2);
 }
}

U gornjem primjeru koristili smo metodu equals() za poređenje vrijednosti dva stringa. Metoda vraća true ako su oba stringa ista, ako nisu vraća false.


Primjer 5: Dobijanje znakove iz stringa

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // Kreiranje stringa koristeći string literal
  String greet = "IT TUTORIJALI";
  System.out.println("String je: " + greet);

  // Vraća treći znak stringa
  System.out.println("Karakter na 3. mjestu je: " + greet.charAt(3));

  // Vraća sedmi znak stringa
  System.out.println("Karakter na 7. mjestu je: " + greet.charAt(7));
 }
}

U gornjem primjeru koristili smo metodu charAt() za pristup karakteru s navedenog položaja.


Primjer 6: Stringovi druge metode (new)

class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // Kreiranje stringa pomoću ključne riječi (new)
  String example = new String("Hello! World");

  // Vraća podstring World
  System.out.println("Koristi subString(): " + example.substring(7));

  // Pretvara string u mala slova
  System.out.println("Koristi toLowerCase(): " + example.toLowerCase());

  // Pretvara string u velika slova
  System.out.println("Koristi toUpperCase(): " + example.toUpperCase());

  // Zamjeni karakter '!' sa 'o'
  System.out.println("Koristi replace(): " + example.replace('!', 'o'));
 }
}

U gornjem primjeru stvorili smo string koji se zove Helloo World pomoću ključne riječi new.

Ovdje je: