Java - JComponent


Klasa JDesktopPane, može se koristiti za kreiranje "multi-document" aplikacija. Aplikacija sa više dokumenata može imati mnogo prozora uključenih u nju. To radimo tako što contentPane napravimo u glavnom prozoru kao instancu klase JDesktopPane ili podklase. Interni prozori dodaju instance JInternalFrame instanci JdesktopPane. Interni prozori su instance JInternalFramea ili njegovih podklasa.Polja

Modifikator i tip Polje Opis
static int LIVE_DRAG_MODE Označava da bi se cijeli sadržaj stavke koja se prevlači trebao pojaviti unutar okna radne površine.
static int OUTLINE_DRAG_MODE Označava da bi se unutar okna radne površine trebao pojaviti okvir samo stavke koja se prevlači.


Konstruktor

Konstruktor Opis
JDesktopPane() Kreira novi JDesktopPane.


Primjer Java JDesktopPane

// Importovanje potrebnih biblioteka
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Container; 
import javax.swing.JDesktopPane; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JInternalFrame; 
import javax.swing.JLabel; 

public class Main extends JFrame 
{ 
  public Main()  
  { 
    // Kreiranje CustomDesktopPane i postavljanje veličine przora
    CustomDesktopPane desktopPane = new CustomDesktopPane(); 
    Container contentPane = getContentPane(); 
    contentPane.add(desktopPane, BorderLayout.CENTER); 
    desktopPane.display(desktopPane); 

    setTitle("Primjer JDesktopPane-a"); 
    setSize(350,350); 
    setVisible(true); 
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
  public static void main(String args[]) 
  { 
    new Main(); 
  } 
} 
class CustomDesktopPane extends JDesktopPane 
{ 
  int numFrames = 3, x = 30, y = 30; 
    public void display(CustomDesktopPane dp)  
    { 
      for(int i = 0; i < numFrames ; ++i )  
    { 
      // Naziv i prikaz našeg Frame-a koji će se prikazati tri puta
      JInternalFrame jframe = new JInternalFrame("Naš Frame " + i , true, true, true, true);
      
      jframe.setBounds(x, y, 250, 85); 
      Container c1 = jframe.getContentPane( ) ; 
      c1.add(new JLabel("Volim učiti Javu uz IT TUTORIJALE!")); 
      dp.add( jframe ); 
      jframe.setVisible(true);     
      y += 85; 
    } 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: