Java - JEditorPane


Klasa JEditorPane se koristi za kreiranje jednostavnog prozora za uređivanje teksta. Ova klasa ima metode setContentType() i setText().

 • setContentType("text/plain"): Ova metoda se koristi za postavljanje tipa sadržaja da bude običan tekst.
 • setText(text): Ova metoda se koristi za postavljanje početnog tekstualnog sadržaja.


Ugnježdene klase

Modifikator i tip Klasa Opis
protected class JEditorPane.AccessibleJEditorPane Ova klasa implementuje podršku pristupačnosti za klasu JEditorPane.
protected class JEditorPane.AccessibleJEditorPaneHTML Ova klasa pruža podršku za AccessibleHypertext i koristi se u slučajevima gdje je EditorKit instaliran u ovom JEditorPane-u instanca HTMLEditorKit-a
protected class JEditorPane.JEditorPaneAccessibleHypertextSupport Šta vraća Accessible JEditorPane HTML.get Accessible Text


Polja

Modifikator i tip Polje Opis
static String HONOR_DISPLAY_PROPERTIES Ključ za svojstvo klijenta koji se koristi za označavanje da li se koriste zadani font i boja prednjeg plana iz komponente ako font ili boja prednjeg plana nisu navedeni u stilizovanom tekstu.
static String W3C_LENGTH_UNITS Ključ za svojstvo klijenta koji se koristi za označavanje da li su jedinice dužine kompatibilne s w3c. Koriste za html renderovanje.


Konstruktor

Konstruktor Opis
JEditorPane() Kreira novi JEditorPane.
JEditorPane(String url) Kreira JEditorPane na osnovu stringa koji sadrži URL specifikaciju.
JEditorPane(String type, String text) Kreira JEditorPane koji je inicijalizovan na dati tekst.
JEditorPane(URL initialPage) Kreira JEditorPane na osnovu specifikovanog URL-a za unos.


Korisne metode

Modifikator i tip Metod Opis
void addHyperlinkListener(HyperlinkListener listener) Dodaje slušatelj hiperveza za obavještavanje o svim promjenama, na primjer kada je veza odabrana i unesena.
protected EditorKit createDefaultEditorKit() Kreira zadani komplet uređivača (PlainEditorKit) kada se komponenta prvi put kreira.
void setText(String t) Postavlja tekst ove TextComponent na navedeni sadržaj, za koji se očekuje da bude u formatu tipa sadržaja ovog uređivača.
void setContentType(String type) Postavlja tip sadržaja kojim ovaj uređivač rukuje.
void setPage(URL page) Postavlja trenutni URL koji se prikazuje.
void read(InputStream in, Object desc) Ova metoda se inicijalizira iz toka.
void scrollToReference(String reference) Skroluje pogled na datu referentnu lokaciju (to jest, vrijednost koju vraća metoda UL.getRef za URL koji se prikazuje).
void setText(String t) Postavlja tekst ove TextComponent na navedeni sadržaj, za koji se očekuje da bude u formatu tipa sadržaja ovog uređivača.
String getText() Vraća tekst sadržan u ovoj TextComponent u smislu tipa sadržaja ovog uređivača.
void read(InputStream in, Object desc) Ova metoda se inicijalizira iz toka.


Primjer JEditorPane

// Importovanje potrebnih biblioteka
import javax.swing.JEditorPane; 
import javax.swing.JFrame; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;
 
public class Main { 
  JFrame myFrame = null; 
 
  public static void main(String[] a) { 
    (new Main()).test(); 
  } 
 
  private void test() { 
    // Kriranje Frame-a, sadržaja i podešavanje veličine
    myFrame = new JFrame("Primjer JEditorPane-a"); 
    myFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
    myFrame.setSize(400, 200); 
    
    // Tekst koji će se prikazati u našem Frame-u
    JEditorPane myPane = new JEditorPane(); 
    myPane.setContentType("text/plain"); 
    myPane.setText("Java je objektno orijentirani programski jezik." 
        + " Razvili su ga James Gosling, Patrick Naughton i drugi inženjeri u kompaniji Sun Microsystems." 
        + " Razvoj je počeo 1991. godine, kao dio projekta Green, a objavljen je u novembru 1995."); 
    
    // Dodavanje elementa
    myFrame.setContentPane(myPane); 
    myFrame.setVisible(true); 
    myFrame.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer JEditorPane: korištenje HTML-a

// Importovanje potrebnih biblioteka
import javax.swing.JEditorPane;  
import javax.swing.JFrame;  
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;
  
public class Main {  
  JFrame myFrame = null;  
  
  public static void main(String[] a) {  
    (new Main()).test();  
  }  
  
  private void test() {  
    // Kriranje Frame-a, sadržaja i podešavanje veličine
    myFrame = new JFrame("Primjer JEditorPane-a");  
    myFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    myFrame.setSize(400, 300);  
    
    // Tekst koji će se prikazati u našem Frame-u
    JEditorPane myPane = new JEditorPane();  
    myPane.setContentType("text/html");  
    myPane.setText("<h1>Java</h1><p>Java je objektno orijentirani programski jezik."  
        + " Razvili su ga James Gosling, Patrick Naughton i drugi inženjeri u kompaniji Sun Microsystems."  
        + " Razvoj je počeo 1991. godine, kao dio projekta Green, a objavljen je u novembru 1995.</p>"); 
    
    // Dodavanje elementa
    myFrame.setContentPane(myPane);  
    myFrame.setVisible(true); 
    myFrame.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: