Java - JComponent


Klasa JLayeredPane se koristi za dodavanje dubine swing kontejneru. Koristi se da obezbjedi treću dimenziju za pozicioniranje komponente i podijeli opseg dubine na nekoliko različitih slojeva. Deklaracija klase JLayeredPane se može napisati kao:

public class JLayeredPane extends JComponent implements Accessible 


Najčešće korišteni konstruktori

Konstruktor Opis
JLayeredPane Koristi se za kreiranje novog JLayeredPane-a


Najčešće korištene metode

Metod Opis
int getIndexOf(Component c) Koristi se za vraćanje indeksa navedene komponente.
int getLayer(Component c) Koristi se za vraćanje atributa sloja za navedenu komponentu.
int getPosition(Component c) Koristi se za vraćanje relativnog položaja komponente unutar njenog sloja.


Primjer Java JLayeredPane

// Importovanje potrebnih biblioteka
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 

public class Main extends JFrame { 
  public Main() { 
    super("Primjer LayeredPane-a"); 
    setSize(350, 350); 
    JLayeredPane pane = getLayeredPane(); 
    
    // Kreiranje tri dugmeta
    JButton top = new JButton(); 
    top.setBackground(Color.white); 
    top.setBounds(20, 20, 50, 50); 
    
    JButton middle = new JButton(); 
    middle.setBackground(Color.red); 
    middle.setBounds(40, 40, 50, 50); 
    
    JButton bottom = new JButton(); 
    bottom.setBackground(Color.cyan); 
    bottom.setBounds(60, 60, 50, 50); 
    
    // Dodavanje dugmadi na Pane 
    pane.add(bottom, new Integer(1)); 
    pane.add(middle, new Integer(2)); 
    pane.add(top, new Integer(3)); 
  } 
  // Metoda Main
  public static void main(String[] args) { 
    Main panel = new Main(); 
    panel.setVisible(true); 
    panel.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: