Java - JPasswordField


Objekt klase JPasswordField je tekstualna komponenta specijalizovana za unos lozinke. Omogućava uređivanje jednog reda teksta. Nasljeđuje klasu JTextField. Pogledajmo deklaraciju za klasu javax.swing.JPasswordField:

public class JPasswordField extends JTextField 


Često korišteni konstruktori:

Konstruktor Opis
JPasswordField() Konstruiše novi JPasswordField, sa podrazumjevanim dokumentom, null početnim tekstualnim stringom i širinom kolone 0.
JPasswordField(int columns) Konstruiše novo prazno JPasswordField sa navedenim brojem kolona.
JPasswordField(String text) Konstruiše novo JPasswordField inicijalizovano navedenim tekstom.
JPasswordField(String text, int columns) Konstruiše novo JPasswordField inicijalizovano navedenim tekstom i kolonom.


Primjer Java JPasswordField

import javax.swing.*;  
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

public class Main { 
  public static void main(String[] args) {  
    JFrame f=new JFrame("Prijmer polja za lozinku");  
    JPasswordField value = new JPasswordField();  
    JLabel l1=new JLabel("Lozinka:");
    
    l1.setBounds(20,100, 80,30);  
    value.setBounds(100,100,100,30); 
    
    f.add(value); f.add(l1); 
    f.setSize(400,400);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true);
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer Java JPasswordField sa ActionListener-om

import javax.swing.*;  
import java.awt.event.*; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

public class Main { 
  public static void main(String[] args) {  
    JFrame f=new JFrame("Prijmer polja za lozinku");
    
    final JLabel label = new JLabel();      
    label.setBounds(20,150, 200,50); 
    
    final JPasswordField value = new JPasswordField();  
    value.setBounds(100,75,100,30);  
    
    JLabel l1=new JLabel("Ime:");
    l1.setBounds(20,20, 80,30);  
    
    JLabel l2=new JLabel("Lozinka:");  
    l2.setBounds(20,75, 80,30);  
    
    JButton b = new JButton("Prijava se"); 
    b.setBounds(100,120, 100,30);  
    
    final JTextField text = new JTextField(); 
    text.setBounds(100,20, 100,30);  
    
      f.add(value); f.add(l1); f.add(label); f.add(l2); f.add(b); f.add(text); 
      f.setSize(400,400);  
      f.setLayout(null);  
      f.setVisible(true);  
      f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
      b.addActionListener(new ActionListener() { 
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {    
          String data = "Ime: " + text.getText(); 
          data += ", Lozinka: " + new String(value.getPassword());  
        label.setText(data);     
      } 
    });  
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: