Java - JRadioButton


Klasa JRadioButton se koristi za kreiranje radio dugmeta. Koristi se za odabir jedne ili više opcije. Široko se koristi u ispitnim sistemima ili kvizu. Treba ga dodati u ButtonGroup ukoliko želite da odaberete samo jedno radio dugme. Pogledajmo deklaraciju za klasu javax.swing.JRadioButton:

public class JRadioButton extends JToggleButton implements Accessible 


Najčešće korišteni konstruktori

Konstruktor Opis
JRadioButton() Kreira neodabrano radio dugme bez teksta.
JRadioButton(String s) Kreira neodabrano radio dugme sa navedenim tekstom.
JRadioButton(String s, boolean selected) Kreira radio dugme sa navedenim tekstom i odabranim statusom.


Najčešće korištene metode

Metoda Opis
void setText(String s) Koristi se za postavljanje određenog teksta na dugmetu.
String getText() Koristi se za dobijanje teksta dugmeta.
void setEnabled(boolean b) Koristi se za omogućavanje ili onemogućavanje dugmeta.
void setIcon(Icon b) Koristi se za postavljanje određene ikone na dugmetu.
Icon getIcon() Koristi se za dobijanje ikone dugmeta.
void setMnemonic(int a) Koristi se za postavljanje mnemonike na dugmetu.
void addActionListener(ActionListener a) Koristi se za dodavanje slušaoca akcije ovom objektu.


Primjer Java JRadioButton

import javax.swing.*; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

public class Main {  
  JFrame f;  
    Main(){  
      f=new JFrame("Primjer JRadioButton");   
      
      JRadioButton r1=new JRadioButton("A) Muško");  
      JRadioButton r2=new JRadioButton("B) Žensko"); 
      
      r1.setBounds(75,50,100,30);  
      r2.setBounds(75,100,100,30);  
      
      ButtonGroup bg=new ButtonGroup();  
      bg.add(r1);bg.add(r2);  
      
      f.add(r1);f.add(r2);   
      f.setSize(300,300);  
      f.setLayout(null);  
      f.setVisible(true);  
      f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    }  
  public static void main(String[] args) {  
    new Main();  
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer Java JRadioButton sa ActionListener

import javax.swing.*;  
import java.awt.event.*; 

class Main extends JFrame implements ActionListener{  
  JRadioButton rb1,rb2;  
  JButton b;  
    Main(){   
      rb1=new JRadioButton("Muško");  
      rb1.setBounds(100,50,100,30); 
      
      rb2=new JRadioButton("Žensko");  
      rb2.setBounds(100,100,100,30);  
      
      ButtonGroup bg=new ButtonGroup();  
      bg.add(rb1);bg.add(rb2); 
      
      b=new JButton("Potvrdi");  
      b.setBounds(100,150,80,30);  
      b.addActionListener(this); 
      
      add(rb1);add(rb2);add(b);  
      setSize(300,300);  
      setLayout(null);  
      setVisible(true); 
      setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    }  
  public void actionPerformed(ActionEvent e){  
    if(rb1.isSelected()){  
      JOptionPane.showMessageDialog(this,"Ti si muško.");  
    }  
  if(rb2.isSelected()){  
      JOptionPane.showMessageDialog(this,"Ti si ženskom.");  
    }  
  }  
  public static void main(String args[]){  
    new Main();  
  }
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: