Java - JSlider


Za kreiranje klizača koristi se klasa Java JSlider. Koristeći JSlider, korisnik može odabrati vrijednost iz određenog raspona.Često korišteni konstruktori klase JSlider

Konstruktor Opis
JSlider() Kreira klizač s početnom vrijednošću od 50 i rasponom od 0 do 100.
JSlider(int orientation) Kreira klizač sa specifikovanom orijentacijom postavljenom od strane JSlider.HORIZONTAL ili JSlider.VERTICAL s rasponom od 0 do 100 i početnom vrijednošću 50.
JSlider(int min, int max) Kreira horizontalni klizač koristeći date min i max.
JSlider(int min, int max, int value) Kreira horizontalni klizač koristeći date min, max i value.
JSlider(int orientation, int min, int max, int value) Kreira klizač koristeći datu orijentaciju, min, max i value.


Često korištene metode klase JSlider

Metod Opis
public void setMinorTickSpacing(int n) Koristi se za postavljanje manjeg razmaka između kvačica na klizaču.
public void setMajorTickSpacing(int n) Koristi se za postavljanje glavnog razmaka kvačica na klizaču.
public void setPaintTicks(boolean b) Koristi se za određivanje da li su kvačice obojene.
public void setPaintLabels(boolean b) Koristi se za određivanje da li su etikete obojene.
public void setPaintTracks(boolean b) Koristi se za određivanje da li je staza obojena.


Primjer Java JSlider

import javax.swing.*; 

public class Main extends JFrame{ 
  public Main() { 
    // Kriranje horizontalnog klizača i Forme
    JSlider slider = new JSlider(JSlider.HORIZONTAL, 0, 50, 25); 
    JPanel panel = new JPanel(); 
    panel.add(slider); 
    add(panel); 
  } 
  // Metoda Main koja postavlja vidljivost Forme
  public static void main(String s[]) { 
    Main frame = new Main(); 
    frame.pack(); 
    frame.setVisible(true); 
    frame.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer Java JSlider: prikaz vrijednosti klizača

import javax.swing.*; 

public class Main extends JFrame{ 
  public Main() { 
    JSlider slider = new JSlider(JSlider.HORIZONTAL, 0, 50, 25); 
    slider.setMinorTickSpacing(2); 
    slider.setMajorTickSpacing(10); 
    slider.setPaintTicks(true); 
    slider.setPaintLabels(true); 

    JPanel panel = new JPanel(); 
    panel.add(slider); 
    add(panel); 
  } 
  public static void main(String s[]) { 
    Main frame = new Main(); 
    frame.pack(); 
    frame.setVisible(true); 
    frame.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: