Java - Online Exam projekat u Javi


U ovom projektu je dato 10 pitanja za igru. Korisnik može označiti bilo koje pitanje za ponovno razmatranje dok radi smoj test. Ovdje koristimo java niz za pohranjivanje pitanja, opcija i odgovora, a ne bazu podataka. Možete koristiti okvir zbirke ili bazu podataka umjesto niza.

// Importovanje potrebnih biblioteka
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
 
class Main extends JFrame implements ActionListener 
{ 
  // Kreiranje Label-a, dugmadi i potvrdnih dugmadi
  JLabel l; 
  JRadioButton jb[]=new JRadioButton[5]; 
  JButton b1,b2; 
  ButtonGroup bg; 
  int count = 0, current = 0, x = 1, y = 1, now = 0; 
  int m[]=new int[10];   
  Main(String s) 
  { 
    // Dodavanje labela i dugmadi, kao i kreiranje for petlje za odabir odgovora
    super(s); 
    l = new JLabel(); 
    add(l); 
    bg = new ButtonGroup(); 
    for(int i=0;i<5;i++) 
    { 
      jb[i] = new JRadioButton();   
      add(jb[i]); 
      bg.add(jb[i]); 
    } 
    // Dodavanje dugmadi za iduće pitanje i označavanje za kasnije odgovaranje
    b1 = new JButton("Iduće"); 
    b2 = new JButton("Označi"); 
    b1.addActionListener(this); 
    b2.addActionListener(this); 
    
    // Dodavanje elemenata na Frame
    add(b1);
    add(b2); 
    set(); 
    
    l.setBounds(30,40,450,20); 
    
    jb[0].setBounds(50,80,100,20); 
    jb[1].setBounds(50,110,100,20); 
    jb[2].setBounds(50,140,100,20); 
    jb[3].setBounds(50,170,100,20);
    
    b1.setBounds(100,240,100,30); 
    b2.setBounds(270,240,150,30); 
    
    // Podešavanje veličine i prikaza našeg Frame-a
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
    setLayout(null); 
    setLocation(250,100); 
    setVisible(true); 
    setSize(600,350); 
  } 
  // Dodavanje rukovatelja događaja
  public void actionPerformed(ActionEvent e) 
  { 
    if(e.getSource()==b1) 
    { 
      if(check()) 
        count = count+1; 
        current++; 
        set();  
      if(current==9) 
      { 
        b1.setEnabled(false); 
        b2.setText("Rezultat"); 
      } 
    } 
    if(e.getActionCommand().equals("Označi")) 
    { 
      JButton bk = new JButton("Označno "+x); 
      bk.setBounds(480,20+30*x,100,30); 
      add(bk); 
      bk.addActionListener(this); 
      m[x] = current; 
      x++; 
      current++; 
      set();  
      if(current==9) 
        b2.setText("Rezultat"); 
      setVisible(false); 
      setVisible(true); 
    } 
    for(int i=0,y=1;i<x;i++,y++) 
    { 
    if(e.getActionCommand().equals("Označi "+y)) 
    { 
      if(check()) 
        count = count+1; 
        now = current; 
        current=m[y]; 
        set(); 
      ((JButton)e.getSource()).setEnabled(false); 
      current = now; 
      } 
    } 
   
    if(e.getActionCommand().equals("Rezultat")) 
    { 
      if(check()) 
        count = count+1; 
        current++; 
        // System.out.println("correct ans="+count); 
      JOptionPane.showMessageDialog(this,"Tačnih odgovra = "+count); 
      System.exit(0); 
    } 
  } 
  // Kriranje 10 pitanja za naš kviz
  void set() 
  { 
    jb[4].setSelected(true); 
    if(current==0) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 1: Šta od navedenog nije primitivni tip podatka?"); 
      jb[0].setText("int");
      jb[1].setText("Float");
      jb[2].setText("boolean");
      jb[3].setText("char");  
    } 
    if(current==1) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 2: Koja klasa je automatski dostupan svim klasama?"); 
      jb[0].setText("Swing");
      jb[1].setText("Applet");
      jb[2].setText("Object");
      jb[3].setText("ActionEvent"); 
    } 
    if(current==2) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 3: Koji paket je direktno dostupan našoj klasi bez importovanja?"); 
      jb[0].setText("swing");
      jb[1].setText("applet");
      jb[2].setText("net");
      jb[3].setText("lang"); 
    } 
    if(current==3) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 4: String klasa je definisana u kojem paketu?"); 
      jb[0].setText("lang");
      jb[1].setText("Swing");
      jb[2].setText("Applet");
      jb[3].setText("awt"); 
    } 
    if(current==4) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 5: Koji institut je najbolji za java coaching?"); 
      jb[0].setText("Utek");
      jb[1].setText("Aptech");
      jb[2].setText("SSS IT");
      jb[3].setText("jtek"); 
    } 
    if(current==5) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 6: Šta od navedenog nije ključna riječ?"); 
      jb[0].setText("class");
      jb[1].setText("int");
      jb[2].setText("get");
      jb[3].setText("if"); 
    } 
    if(current==6) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 7: Šta od navedenog nije klasa? "); 
      jb[0].setText("Swing");
      jb[1].setText("Actionperformed");
      jb[2].setText("ActionEvent"); 
      jb[3].setText("Button"); 
    } 
    if(current==7) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 8: Šta od navedenog nije funkcija klase Object?"); 
      jb[0].setText("toString");
      jb[1].setText("finalize");
      jb[2].setText("equals"); 
      jb[3].setText("getDocumentBase");     
    } 
    if(current==8) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 9: Koja funkcija nije prisutna u Applet klasi?"); 
      jb[0].setText("init");
      jb[1].setText("main");
      jb[2].setText("start");
      jb[3].setText("destroy"); 
    } 
    if(current==9) 
    { 
      l.setText("Pitanje br. 10: Koja od ovih komponenti nije validna?"); 
      jb[0].setText("JButton");
      jb[1].setText("JList");
      jb[2].setText("JButtonGroup"); 
      jb[3].setText("JTextArea"); 
    } 
    l.setBounds(30,40,450,20); 
    for(int i=0,j=0;i<=90;i+=30,j++) 
      jb[j].setBounds(50,80+i,200,20); 
  } 
  boolean check() 
  { 
    if(current==0) 
      return(jb[1].isSelected()); 
    if(current==1) 
      return(jb[2].isSelected()); 
    if(current==2) 
      return(jb[3].isSelected()); 
    if(current==3) 
      return(jb[0].isSelected()); 
    if(current==4) 
      return(jb[2].isSelected()); 
    if(current==5) 
      return(jb[2].isSelected()); 
    if(current==6) 
      return(jb[1].isSelected()); 
    if(current==7) 
      return(jb[3].isSelected()); 
    if(current==8) 
      return(jb[1].isSelected()); 
    if(current==9) 
      return(jb[2].isSelected()); 
    return false; 
  } 
  // Metoda Main
  public static void main(String s[]) 
  { 
    new Main("Online Test o Javi"); 
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: