Java - Kako promjeniti TitleBar ikonu u Java AWT i Swing


Metoda setIconImage() klase Frame se koristi za promjenu ikone okvira ili prozora. To mijenja ikonu koja je prikazana na lijevoj strani okvira ili prozora. Klasa Toolkit se koristi za dobijanje instance klase Image u AWT-u i Swing. Klasa Toolkit je apstraktna super klasa svake implementacije u Abstract Window Toolkit-u (AWT). Podklase Toolkit-a se koriste za povezivanje različitih komponenti. Nasljeđuje Object klasu.Primjer promjene TitleBar ikone u Java AWT

import java.awt.*; 

class Main {   
  Main(){  
    // Kriranje Frame-a i putanje do željene slike
    Frame f = new Frame();   
    Image icon = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("D:\\img\\icon.png");  
    f.setIconImage(icon);  
    f.setLayout(null);   
    f.setSize(400,400);   
    f.setVisible(true); 
  }   
  public static void main(String args[]){   
    new Main(); 
  }   
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:Primjer promjene TitleBar ikone u Java Swing

import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

class Main {  
  Main(){  
    // Kriranje Frame-a i putanje do željene slike
    JFrame f = new JFrame();  
    Image icon = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("D:\\img\\logo.png"); 
    f.setIconImage(icon); 
    f.setLayout(null);  
    f.setSize(400,400);  
    f.setVisible(true);
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  }  
  public static void main(String args[]){  
    new Main();  
  }  
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: