Java - JTextPane


Možete kreirati tool tip za bilo koju v pomoću metode setToolTipText(). Ova metoda se koristi za postavljanje vrha alata za komponentu. Na primjer, da dodate tool tip u PasswordField, trebate dodati samo jednu liniju koda:

field.setToolTipText("Unesite vašu lozinku"); 


Jednostavn primjer Java ToolTip

// Importovanje potrebnih biblioteka
import javax.swing.*; 
import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;

public class Main { 
  public static void main(String[] args) {  
   JFrame f=new JFrame("Primjer polja za lozinku"); 
   
    // Kreiranje polja za lozinku (PasswordField) i Label-a 
    JPasswordField value = new JPasswordField();  
    value.setBounds(100,100,100,30);  
   
    value.setToolTipText("Unesite vašu lozinku"); 
    JLabel l1=new JLabel("Lozinka:");  
    l1.setBounds(20,100, 80,30);  
   
    // Dodavanje komponenti u Frame 
    f.add(value); f.add(l1); 
    f.setSize(350,300);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true); 
    f.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  } 
}

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: