JavaScript & ES6 - Destructuring Assignment


Zadatak za destrukturisanje (Destructuring Assignment)

Zadatak destrukturisanja izraz je koji olakšava izdvajanje vrijednosti iz nizova ili svojstava objekata u različite varijable davanjem kraće sintakse. Postoje dvije vrste izraza zadataka za destrukturisanje - dodjela za destrukturisanje niza i objekata. Pa, da vidimo kako svaki od njih tačno radi:Zadatak za destrukturisanje niza

Prije ES6, da bismo dobili pojedinačnu vrijednost niza, morali smo napisati nešto ovako:

// ES5 sintaksa
var fruits = ["Jabuka", "Banana"];

var a = fruits[0];
var b = fruits[1];
alert(a); // Jabuka
alert(b); // Banana
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Pristup pojedinačnim elementima niza u starijim verzijama JavaScript-a</title>
</head>
<body>
  <script>
  // ES5 sintaksa
  var fruits = ["Jabuka", "Banana"];
  
  var a = fruits[0];
  var b = fruits[1];
  document.write(a); // Jabuka
  document.write("<br>");
  document.write(b); // Banana
  </script>
</body>
</html>

U ES6, možemo učiniti istu stvar u samo jednom redu pomoću zadatka za destrukturisanje niza:

// ES6 sintaksa
let fruits = ["Jabuka", "Banana"];

let [a, b] = fruits; // Zadatak za destrukturisanje niza

alert(a); // Jabuka
alert(b); // Banana
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript ES6 Zadatak za destrukturisanje niza</title>
</head>
<body>
  <script>
  // ES6 sintaksa
  let fruits = ["Jabuka", "Banana"];
  
  let [a, b] = fruits; // Zadatak za destrukturisanje niza
  
  document.write(a); // Jabuka
  document.write("<br>");
  document.write(b); // Banana
  </script>
</body>
</html>

Operator rest možete koristiti i u zadatku za destrukturisanje niza, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

// ES6 syntax
let fruits = ["Jabuka", "Banana", "Mango"];

let [a, ...r] = fruits;

alert(a); // Jabuka
alert(r); // Banana,Mango
alert(Array.isArray(r)); // true
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript ES6 Korištenje Rest Operatora za destrukturisanje niza</title>
</head>
<body>
  <script>
  // ES6 sintaksa
  let fruits = ["Jabuka", "Banana", "Mango"];
  
  let [a, ...r] = fruits;
  
  document.write(a); // Jabuka
  document.write("<br>");
  document.write(r); // Banana,Mango
  document.write("<br>");
  document.write(Array.isArray(r)); // true
  </script>
</body>
</html>


Zadatak destrukturisanja objekta

U ES5 za izdvajanje vrijednosti svojstava objekta moramo napisati nešto poput ovoga:

// ES5 sintaksa
var person = {name: "Milos", age: 29};

var name = person.name;
var age = person.age;

alert(name); // Milos
alert(age); // 29
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Pristup vrijednostima svojstava objekta u starijim verzijama JavaScript-a</title>
</head>
<body>
  <script>
  // ES5 sintaksa
  var person = {name: "Milos", age: 29};
  
  var name = person.name;
  var age = person.age;
  
  document.write(name); // Milos
  document.write("<br>");
  document.write(age); // 29
  </script>
</body>
</html>

Ali u ES6 možete izvući vrijednosti svojstva objekta i dodijeliti ih varijablama kao što je prikazao u sljedećem primjeru:

// ES6 sintaksa
let person = {name: "Milos", age: 29};

let {name, age} = person; // Zadatak za destrukturisanje objekata

alert(name); // Milos
alert(age); // 29
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript ES6 Zadatak za destrukturisanje objekata</title>
</head>
<body>
  <script>
  // ES6 sintaksa
  let person = {name: "Milos", age: 29};
  
  let {name, age} = person; // Zadatak za destrukturisanje objekata
  
  document.write(name); // Milos
  document.write("<br>");
  document.write(age); // 29
  </script>
</body>
</html>

Većina funkcija o kojima smo gore govorili podržane su u najnovijoj verziji glavnih web pretraživača kao što su: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari itd.