JavaScript & ES6- Funkcija Arrow


Funkcija strelice (Arrow Functions)

Funkcije strelica (Arrow Functions) su još jedna zanimljiva karakteristika u ES6. Pruža sažetiju sintaksu za pisanje izraza funkcije isključivanjem funkcije i povratom ključnih riječi. Funkcije strelica definisane su novom sintaksom, oznakom strelice (=>). Pogledajmo kako to izgleda:

// Izraz funkcije
var sum = function(a, b) {
  return a + b;
}
console.log(sum(2, 3)); // 5

// Arrow funkcija
var sum = (a, b) => a + b;
console.log(sum(2, 3)); // 5
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript ES6 Arrow Funkcije</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Izraz funkcije
  var sum = function(a, b) {
    return a + b;
  }
  document.write(sum(2, 3)); // 5
  document.write("<br>");
  
  // Arrow funkcija
  var sum = (a, b) => a + b;
  document.write(sum(2, 3)); // 5
  </script>
</body>
</html>

Kao što vidite nema treće funkcije i vraća ključnu riječ u deklaraciji funkcije strelice. Takođe možete preskočiti zagrade tj. () u slučaju da postoji tačno jedan parametar, ali uvijek ćete ga trebati koristiti kada imate nula ili više parametara. Uz to, ako u tijelu funkcije postoji više izraza, trebate ga ubaciti u vitičaste zagrade ({}). U ovom slučaju takođe trebate koristiti naredbu return za vraćanje vrijednosti. Postoji nekoliko varijacija kako možete pisati funkcije strelica. Evo najčešće korištenih:

// Jedan parametar, jedan iskaz
var greet = name => alert("Ćao" + name + "!");
greet("Miloš"); // Ćao Miloš!

// Više argumenata, jedna izjava
var multiply = (x, y) => x * y;
alert(multiply(2, 3)); // 6


// Jedan parametar, više izjava
var test = age => {
  if(age > 18) {
    alert("Odrasli");
  } else {
    alert("Tinejdžer");
  }
}
test(21); // Odrasli

// Više parametara, više izjava
var divide = (x, y) => {
  if(y != 0) {
    return x / y;
  }
}
alert(divide(10, 2)); // 5

// Nema parametra, jedan iskaz
var hello = () => alert('Hello World!');
hello(); // Hello World!
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript ES6 Varijacije Arrow Funkcije</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Jedan parametar, jedan iskaz
  var greet = name => document.write("Ćao" + name + "!");
  greet("Miloš"); // Ćao Milos!
  document.write("<br>");
    
  // Više argumenata, jedna izjava
  var multiply = (x, y) => x * y;
  document.write(multiply(2, 3)); // 6
  document.write("<br>");
  
  // Jedan parametar, više izjava
  var test = age => {
    if(age > 18) {
      document.write("Odrasli");
    } else {
      document.write("Tinejdžer");
    }
  }
  test(21); // Odrasli
  document.write("<br>");
  
  // Više parametara, više izjava
  var divide = (x, y) => {
    if(y != 0) {
      return x / y;
    }
  }
  document.write(divide(10, 2)); // 5
  document.write("<br>");
  
  // Nema parametra, jedan iskaz
  var hello = () => document.write('Hello World!');
  hello(); // Hello World!
  </script>
</body>
</html>

Važna je razlika između redovnih funkcija i funkcija strelica (arrow). Za razliku od normalne funkcije, funkcija strelice (arrow) nema vlastiti this, ona uzima ovo iz vanjske funkcije gdje je definisana. U JavaScript, ovo je trenutni kontekst izvršenja funkcije. Da bismo ovo jasno razumjeli, pogledajmo sljedeće primjere:

function Person(nickname, country) {
  this.nickname = nickname;
  this.country = country;
  
  this.getInfo = function() {
    // Kontekst vanjske funkcije (Person object)
    return function() {
      // Kontekst unutrašnje funkcije (Globalni objekt 'Window')
      alert(this.constructor.name); // Window
      alert("Ćao, ja " + this.nickname + " iz " + this.country);
    };
  }
}

var p = new Person('Miloš', 'Bosne i Hercegovine');
var printInfo = p.getInfo();
printInfo();
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript this vrijednost ključne riječi unutar jednostavne funkcije</title>
</head>
<body>
  <script>
  function Person(nickname, country) {
    this.nickname = nickname;
    this.country = country;
    
    this.getInfo = function() {
      // Kontekst vanjske funkcije (Person object)
      return function() {
        // Kontekst unutrašnje funkcije (Globalni objekt 'Window')
        document.write(this.constructor.name); // Window
        document.write("<p>Ćao, ja sam " + this.nickname + " iz " + this.country + "</p>");
      };
    }
  }
  
  var p = new Person('Miloš', 'Bosne i Hercegovine');
  var printInfo = p.getInfo();
  printInfo(); // Ćao, ja sam undefined iz undefined
  </script>
</body>
</html>

Prepisivanje istog primjera korištenjem ES6 prijedloga literala i funkcije strelice izgledalo bi ovako:

function Person(nickname, country) {
  this.nickname = nickname;
  this.country = country;
  
  this.getInfo = function() {
    // Kontekst vanjske funkcije (Person object)
    return () => {
      // Kontekst unutrašnje funkcije (Person object)
      alert(this.constructor.name); // Person
      alert(`Ćao, ja sam ${this.nickname} iz ${this.country}`);
    };
  }
}

let p = new Person('Miloš', 'Bosne i Hercegovine');
let printInfo = p.getInfo();
printInfo(); // Ćao, ja sam iz Bosne i Hercegovine
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript this vrijednost ključne riječi unutar funkcije strelice</title>
</head>
<body>
  <script>
  function Person(nickname, country) {
    this.nickname = nickname;
    this.country = country;
    
    this.getInfo = function() {
      // Kontekst vanjske funkcije (Person object)
      return () => {
        // Kontekst unutrašnje funkcije (Person object)
        document.write(this.constructor.name); // Person
        document.write(`<p>Ćao, ja sam ${this.nickname} iz ${this.country}</p>`);
      };
    }
  }
  
  let p = new Person('Miloš', 'Bosne i Hercegovine');
  let printInfo = p.getInfo();
  printInfo(); // Ćao, ja sam Miloš iz Bosne i Hercegovine
  </script>
</body>
</html>

Kao što jasno možete vidjeti, this ključna riječ u gornjem primjeru odnosi se na kontekst funkcije koja obuhvata funkciju strelice koja je Person object, za razliku od prethodnog primjera gdje se odnosila na globalni objekt Window.