JavaScript & ES6 - Template Literali


Šta su Template Literali?

Literali prijedloga pružaju jednostavan i čist način stvaranja višerednih stringova i izvođenja interpolacije stringova. Sada možemo ugraditi varijable ili izraze u string na bilo kojem mjestu bez ikakvog problema. Literali prijedloga kreiraju se pomoću znaka back-tick (` `) (grobni naglasak) umjesto uobičajenih dvostrukih ili pojedinačnih navodnika. Varijable ili izrazi mogu se smjestiti unutar stringa koristeći sintaksu ${...}. Uporedite sljedeće primjere i pogledajte koliko je to korisno:

// Jednostavni višeredni string
let str = `Brza smeđa lisica
   preskače lijenog psa.`;

// String s ugrađenim varijablama i izrazom
let a = 10;
let b = 20;
let result = `Zbir ${a} i ${b} je ${a+b}.`;
console.log(result); // Zbir 10 i 20 je 30.
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript ES6 Template Literals</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Jednostavni višeredni string
  let str = `Brza smeđa lisica
     preskače lijenog psa.`;
  
  document.write(`<pre>${str}</pre>`);
  
  // String s ugrađenim varijablama i izrazom
  let a = 10;
  let b = 20;
  let result = `Zbir ${a} i ${b} je ${a+b}.`;
  document.write(result); // Zbir 10 i 20 je 30.
  </script>
</body>
</html>

Da bismo to postigli u ES5, morali smo napisati nešto ovako:

// Jednostavni višeredni string
var str = 'Brza smeđa lisica
   preskače lijenog psa.';

// Stvaranje niza pomoću varijabli i izraza
var a = 10;
var b = 20;
var result = 'Zbir ' + a + ' i ' + b + ' je ' + (a+b) + '.';
console.log(result); // Zbir 10 i 20 je 30.
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Stvaranje višerednih stringova u starijim verzijama JavaScript-a</title>
</head>
<body>
  <script>
  // String s više linija
  var str = 'Brza smeđa lisica\n\t'
    + 'preskače lijenog psa.';
    
  document.write("<pre>" + str + "</pre>");
  
  // Stvaranje niza pomoću varijabli i izraza
  var a = 10;
  var b = 20;
  var result = 'Zbir ' + a + ' i ' + b + ' je ' + (a+b) + '.';
  document.write(result); // Zbir 10 i 20 je 30.
  </script>
</body>
</html>