JavaScript - Sintaksa


Razumjevanje JavaScript sintakse

Sintaksa JavaScript je skup pravila koja defišu pravilno strukturisan JavaScript program. JavaScript se sastoji od JavaScript izjava koje su smještene unutar HTML oznake <script> </script> na web stranici ili u eksternoj JavaScript datoteci s .js ekstenzijom. Sljedeći primjer prikazuje kako izgledaju JavaScript izjave:

var x = 5;
var y = 10;
var sum = x + y;
document.write(sum); // Ispisuje vrijednost varijable
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Primjer JavaScript izjave</title>
</head>
<body>
  <script>
  var x = 5;
  var y = 10;
  var sum = x + y;
  document.write(sum); // Ispisuje vrijednost varijable
  </script>
</body>
</html>

Naučićete šta svaka od ovih izjava znači u narednim lekcijama.Case Sensitivity JavaScript

JavaScript razlikuje velika i mala slova. To znači da varijable, ključne riječi jezika, imena funkcija i drugi identifikatori moraju uvijek biti upisani pravilno sa velikim slovom. Na primjer, varijabla myVar mora biti upisana myVar, a ne MyVar ili myvar. Slično tome, ime metode getElementById() mora se upisati sa tačnim slučajem, a ne kao getElementByID().

var myVar = "Hello World!";
console.log(myVar);
console.log(MyVar);
console.log(myvar);
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript Case Sensitivity</title>
</head>
<body>
  <script>
  var myVar = "Hello World!";
  console.log(myVar);
  console.log(MyVar);
  console.log(myvar);
  </script>
  <p><strong>Napomena:</strong> Provjerite konzolu pretraživača
  pritiskom na tipku f12 na tastaturi i vidjećete red otprilike ovakav:
  "Uncaught ReferenceError: MyVar is not defined".</p>
</body>
</html>


JavaScript komentari

Komentar je jednostavno red teksta koji JavaScript u potpunosti zanemaruje. Komentari se obično dodaju u svrhu pružanja dodatnih informacija koje se odnose na izvorni kod. Ne samo da će vama pomoći da razumijete svoj kod, nego i drugima koji rade s vama na istom projektu. JavaScript podržava jednolinijske komentare, kao i komentare sa više linija (višelinijski komentari). Komentari u jednom redu počinju dvostrukom kosom crtom (//), nakon čega sljedi tekst komentara. Pogledajmo primjer:

// Ovo je jednolinijski komentar u JavaScript
document.write("Hello World!");
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript jednolinijski komentari</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Ovo je jednolinijski komentar u JavaScript
  document.write("Hello World!");
  </script>
</body>
</html>

Višelinijski komentari su komentari u više redova i počinje s kosom crtom i zvjezdicom (/*), a završava zvjezdicom i kosom crtom (*/). Evo primjera komentara sa više redova.

/* Ovo je višelinijski
komentar */
document.write("Hello World!");
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript višelinijski komentari</title>
</head>
<body>
  <script>
  /* Ovo je višelinijski
  komentar */
  document.write("Hello World!");
  </script>
</body>
</html>