Java - Hello World program
U ovoj ćete lekciji naučiti pisati vaš prvi program "Hello World" u Javi. "Hello World!" je jednostavan program koji ispisuje Hello, World! na ekranu. Budući da je riječ o vrlo jednostavnom programu, često se koristi za uvođenje u novi programski jezik za početnike. Istražimo kako Java "Hello World!" program radi. Ako želite pokrenuti ovaj program na računaru, provjerite da li je Java ispravno instaliran. Takođe vam je potreban IDE (ili uređivač teksta) za pisanje i uređivanje Java koda. Pogeledaj kako podesiti Javu za vaš računar: Pogeldaj videoJava "Hello, World!" program

// Tvoj prvi program
class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!"); 
  }
}

Ako ste prepisali tačno kod, morate spremiti naziv fajla kao HelloWorld.java, to je zato što bi se naziv klase i imena datoteka trebali podudarati u Javi. Kada pokrenete program, izlaz će biti:


Hello, World!Kako Java "Hello, World!" program radi?

 1. // Tvoj prvi program

 2. U Javi je bilo koji red koji započinje s // komentar. Komentari su namijenjeni korisnicima koji čitaju kod kako bi bolje razumjeli namjeru i funkcionalnost programa. Java kompajler (aplikacija koja program Java prevodi u Java bajt kod koji računar može izvršiti) potpuno zanemaruje. Da biste saznali više, pogledajte lekciju Java komentare.

 3. class HelloWorld { ... }
 4. U Javi svaka aplikacija započinje definicijom klase. U programu HelloWorld je naziv klase, a definicija klase je:

  class HelloWorld {
  ... .. ...
  }

  Za sada samo zapamtite da svaka Java aplikacija ima definiciju klase, a ime klase treba odgovarati nazivu fajla u Javi.

 5. public static void main(String[] args) { ... }
 6. Ovo je glavna metoda. Svaka aplikacija u Javi mora da sadrži glavnu metodu. Java prevodilac započinje izvršavanje koda iz glavne metode. Kako to radi? Dobro pitanje. Međutim, o tome u ovoj lekciji nećemo raspravljati. Ovo je osnovni program za uvođenje u Java programski jezik za početnike. Naučićemo značenje public, static, void i kako metode rade u kasnijim lekcijama. Za sada samo zapamtite da je glavna funkcija ulazna tačka vaše Java aplikacije, a u Java programu je obavezna. Potpis glavne metode u Javi je:

  public static void main(String[] args) {
  ... .. ...
  }
 7. System.out.println("Hello, World!");
 8. Sljedeći kod ispisuje string unutar navodnika Hello, World! na standardni izlaz (vaš ekran). Primjetite, ova je izjava unutar glavne funkcije, koja je unutar definicije klase.Stvari koje treba zapamtiti

 • Svaka validna Java aplikacija mora imati definiciju klase (koja odgovara nazivu fajla).
 • Glavna metoda mora biti unutar definicije klase.
 • Kompajler izvršava kodove počevši od glavne funkcije.

Ovo je valjan program u Java koji ne radi ništa:

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    // Ovdje pišete vaš kod
  }
}

Ne brinite ako za sada ne razumete značenje class, static, metode itd. O tome ćemo detaljno govoriti u kasnijim lekcijama.