Java - Uvod
Java je objektno orijentirani programski jezik koji su razvili James Gosling, Patrick Naughton i drugi inženjeri u kompaniji Sun Microsystems. Razvoj je počeo 1991. godine, kao dio projekta Green, a objavljen je u novembru 1995. Kompanija Sun posjeduje trademark na ime Java, ali samo okruženje je moguće bez plaćanja skinuti sa Sun-ovih internet poslužitelja. Velika prednost u odnosu na većinu dotadašnjih programskih jezika je to što se programi pisani u Javi mogu izvoditi bez modifikacija na svim operativnim sistemima za koje postoji JVM (Java Virtual Machine), dok je klasične programe pisane npr. u C-u potrebno prilagođavati platformi (Operativnom sistemu) na kojem se izvode.

Java je jedan od najkorištenijih programskih jezika. Procjene i izvještaji o broju korisnika kreću se od gotovo 7 do preko 10 milijona. Na današnjem tržištu, Java se koristi široko i dosljedno tamo gdje preteže brzina razvoja programskog sistema nad zahtjevima do brzine rada programa. Iako inspirisana jezikom C, Java pruža bolji stepen sigurnosti i pouzdanosti zahvaljujući VM-u i hermetički zatvorenom okolišu u kome svaki program djeluje. Na Javi se brže razvija program s manje pogrešaka. Upravo zbog toga je popularna za razvoj programa na mobilnim telefonima i kod finansijskih kompanija. Javlja se kao osnovni jezik za programiranje Google-ovog sistema Android.Šta možete učiniti s Javom?

Ovu su neke od najbitnijih stvari koje možete učiniti s Javom.

  • Možemo praviti multiplatformske desktop aplikacije.
  • Možemo praviti Web aplikacije.
  • Možete praviti aplikacije za mobilne uređaje.

Generalno, pomoću Jave je moguće uz odgovarajuće okruženje napraviti bilo koju vrstu aplikacije.Šta sve pokriva kurs?

Ova serija Java tutorijala pokriva sve osnove Java programiranja, uključujući tipovi podataka, konstante, i varijable, aritmetički izrazi i dodjeljivanja, osnovni izlaz i ulaz, kontrola toka izvršenja programa, nizove, korisnički-definisane funkcije u Javi, karakterni podaci i manipulacija stringom, klase, OOP i još mnogo toga. Nakon što se upoznate sa osnovama, preći ćete na sljedeći nivo koji objašnjava koncept kako da kreirate vaše prve Desktop aplikacije, korištenje Swing biblioteke za kreiranje interaktivnih dijaloga​ i još mnogo toga.