jQuery - Ajax


Šta je Ajax?

Ajax je skraćenica od Asynchronous Javascript And Xml. Ajax je samo sredstvo za učitavanje podataka sa servera u web pretraživač bez ponovnog učitavanja cijele stranice. U osnovi, ono što Ajax radi je da koristi XMLHttpRequest objekt zasnovan na JavaScriptu za slanje i primanje informacija na i sa web servera asinhrono, u pozadini, bez ometanja korisničkog iskustva. Ajax je postao toliko popularan da teško možete pronaći aplikaciju koja u određenoj mjeri ne koristi Ajax. Primjer nekih velikih mrežnih aplikacija koje pokreće Ajax su: Gmail, Google Maps, Google Docs, YouTube, Facebook, Flickr itd.Ajax sa jQuery-jem

Različiti pretraživači različito implementuju Ajax, što znači da ako usvajate tipični JavaScript način implementacije Ajaxa, morate napisati različiti kod za različite pretraživače kako biste osigurali da Ajax radi u različitim pretraživačima. Ali, na sreću, jQuery pojednostavljuje proces implementacije Ajaxa brinući se o razlikama u pretraživaču. Nudi jednostavne metode kao što su: load(), $.get(), $.post(), itd. za implementaciju Ajaxa koji neometano radi u svim pretraživačima. U narednim lekcijama naučićete kako učitati podatke sa poslužitelja, kao i kako slati i primati podatke pomoću HTTP GET i POST metoda putem jQuery Ajax.