JavaScript & ES6 - Zadane vrijednosti


Zadane vrijednosti za parametre funkcije

Sada u ES6 možete odrediti zadane vrijednosti za parametre funkcije. To znači da će se koristiti ako se ne daju argumenti koji bi funkcionisali kada se zove vrijednosti ovih zadanih parametara. Ovo je jedna od najočekivanijih karakteristika u JavaScript. Pogledajmo primjera:

function sayHello(name='World') {
  return `Hello ${name}!`;
}

console.log(sayHello()); // Hello World!
console.log(sayHello('Milos')); // Hello Milos!
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript ES6 Funkcija sa zadanim vrijednostima parametara</title>
</head>
<body>
  <script>
  function sayHello(name='World'){
    return `Hello ${name}!`;
  }
  
  document.write(sayHello()); // Hello World!
  document.write("<br>");
  document.write(sayHello('Milos')); // Hello Milos!
  </script>
</body>
</html>

Da bismo to postigli u ES5, morali smo napisati nešto ovako:

function sayHello(name) {
  var name = name || 'World'; 
  return 'Hello ' + name + '!';
}

console.log(sayHello()); // Hello World!
console.log(sayHello('Milos')); // Hello Milos!
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Postavljanje zadanih vrijednosti za parametre funkcija u starijim verzijama JavaScript-a</title>
</head>
<body>
  <script>
  function sayHello(name){
    var name = name || 'World'; 
    return 'Hello ' + name + '!';
  }
  
  document.write(sayHello()); // Hello World!
  document.write("<br>");
  document.write(sayHello('Milos')); // Hello Milos!
  </script>
</body>
</html>