jQuery - Uvod
jQuery-i je brza, lagana i bogata JavaScript biblioteka koja se temelji na principu "piši manje, radi više". Jednostavna je za upotrebu, API-ji čine stvari poput zaobilaženja i manipulacije HTML dokumentima, rukovanja događajima, dodavanja efekata animacije na web stranice i radi bez problema u svim glavnim pretraživačima kao što su: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer itd.

jQuery vam takođe daje mogućnost kreiranja aplikacije zasnovane na Ajax-u na brz i jednostavan način. Velike kompanije poput Google-a, Microsoft-a i IBM-a koriste jQuery za svoje aplikacije. Tako da lako možete shvatiti koliko je jQuery popularan i moćan. jQuery je prvobitno kreirao John Resig početkom 2006. Projekt jQuery trenutno vodi i održava distribuisana grupa programera kao projekat otvorenog koda. Pomoću jQuery-a možete uštediti puno vremena i truda.Šta možete učiniti sa jQuery-jem?

Možete učiniti mnogo stvari s jQuery-jem.

  • Možete jednostavno odabrati elemente za izvođenje manipulacije.
  • Možete jednostavno stvoriti efekt poput prikaza ili sakrivanja elemenata.
  • Lako možete stvoriti složenu CSS animaciju s manje redova koda.
  • DOM elementima i njihovim atributima možete lako manipulisati.
  • Ajax možete lako implementovati kako biste omogućili asinhronu razmjenu podataka između klijenta i servera.
  • Možete jednostavno prelaziti DOM stablo da biste pronašli bilo koji element.
  • Možete jednostavno izvršiti više radnji na elementu s jednim redom koda.
  • Možete jednostavno dobiti ili postaviti dimenzije HTML elemenata.

Popis ovdje ne završava, postoje mnoge druge zanimljive stvari koje možete učiniti s jQuery-jem. O njima ćete detaljno saznati u narednim lekcijama.Šta sve pokriva kurs?

Ova serija tutorijala za jQuery pokriva sve osnove jQuery-ja, uključujući njegov mehanizam selektora, sistem za rukovanje događajima, kao i metode efekata za stvaranje karakteristika interaktivnog korisničkog interfejsa poput prikazivanja i skrivanja elemenata, animiranja elemenata na web stranici itd.

Kasnije ćete vidjeti neke druge zanimljive karakteristike jQuery-a, poput lančanog povezivanja više metoda, kao i kako izvoditi uobičajeni zadatak manipulacije DOM-om, poput dobijanja ili postavljanja sadržaja i vrijednosti HTML elementa na web stranici, dodavanje ili uklanjanje elemenata ili njihovih atributi, dobijanje i postavljanje CSS svojstava elementa, dobijanje ili postavljanje širine i visine elementa itd.

Na kraju, istražićete jednu od najmoćnijih karakteristika jQuery-ja koja prelazi DOM stablo kako bi dohvatio element dijete, roditelja i elemente braće i sestara, kao i funkcije poput odabira elementa filtriranja, implementaciju Ajaxa za preuzimanje podataka sa servera i ažuriranje sadržaj stranice bez osvježavanja i kako izbjeći sukobe između jQuery-ija i drugih JavaScript biblioteka.