HTML5 - Leyout


Izrada izgleda (Leyout) web stranica

Izrada izgleda web stranice je aktivnost pozicioniranja različitih elemenata koji čine web stranicu na dobro strukturisan način i daju privlačan izgled web stranici. Vidjeli ste da većina web lokacija na Internetu obično prikazuje svoj sadržaj u više redova i kolona, oblikovanih poput časopisa ili novina kako bi korisnicima pružilo bolje okruženje za čitanje i pisanje. To se lako može postići korištenjem HTML tagova, kao što su: <table>, <div>, <header>, <footer>, <section> itd. ili dodavanjem nekih CSS stilova u njih.Izgled zasnovan na HTML tabeli

Tabela pruža najjednostavniji način za izradu izgleda u HTML-u. Uopšteno, ovo uključuje postupak stavljanja sadržaja kao što su tekst, slike itd. u redove i kolone. Sljedeći izgled kreira se pomoću HTML tabele s 3 reda i 2 kolone - prvi i posljednji red obuhvata dve kolone koristeći atribut colspan.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML Table Layout</title>
</head>
<body style="margin:0px;">
  <table style="width:100%; border-collapse:collapse; font:14px Arial,sans-serif;">
    <tr>
      <td colspan="2" style="padding:10px 20px; background-color:#acb3b9;">
        <h1 style="font-size:24px;">IT TUTORIJALI</h1>
      </td>
    </tr>
    <tr style="height:170px;">
      <td style="width:20%; padding:20px; background-color:#d4d7dc; vertical-align: top;">
        <ul style="list-style:none; padding:0px; line-height:24px;">
          <li><a href="#" style="color:#333;">Početna</a></li>
          <li><a href="#" style="color:#333;">O nama</a></li>
          <li><a href="#" style="color:#333;">Kontakt</a></li>
        </ul>
      </td>
      <td style="padding:20px; background-color:#f2f2f2; vertical-align:top;">
        <h2>Dobrodšli na sajt</h2>
        <p>Ovde ćete naučiti kako da kreirate vaš website...</p>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" style="padding:5px; background-color:#acb3b9; text-align:center;">
        <p>copyright &copy; ittutorijali.net</p>
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>


HTML raspored zasnovan na div elmentu

Korištenje elemenata <div> najčešći je način izrade izgleda u HTML-u. Element <div> se koristi za označavanje bloka sadržaja ili skupa drugih elemenata unutar HTML dokumenta. Po potrebi može da sadrži i druge div elemente. Sljedeći primjer koristi elemente div za kreiranje višestrukog izgleda kolona. Dobićemo isti rezultat kao u prethodnom primjeru koji koristi element tabele:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML Div Layout</title>
<style>
  body {
    font: 14px Arial,sans-serif; 
    margin: 0px;
  }
  .header {
    padding: 10px 20px;
    background: #acb3b9; 
  }
  .header h1 {
    font-size: 24px;
  }
  .container {
    width: 100%;
    background: #f2f2f2; 
  }
  .nav, .section {
    float: left; 
    padding: 20px;
    min-height: 170px;
    box-sizing: border-box;
  }
  .nav {      
    width: 20%;       
    background: #d4d7dc;
  }
  .section {
    width: 80%;
  }
  .nav ul {
    list-style: none; 
    line-height: 24px;
    padding: 0px; 
  }
  .nav ul li a {
    color: #333;
  }  
  .clearfix:after {
    content: ".";
    display: block;
    height: 0;
    clear: both;
    visibility: hidden;
  }
  .footer {
    background: #acb3b9;      
    text-align: center;
    padding: 5px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="header">
      <h1>IT TUTORIJALI</h1>
    </div>
    <div class="wrapper clearfix">
      <div class="nav">
        <ul>
          <li><a href="#">Početna</a></li>
          <li><a href="#">O nama</a></li>
          <li><a href="#">Kontakt</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="section">
        <h2>Dobrodšli na sajt</h2>
        <p>Ovde ćete naučiti kako da kreirate vaš website...</p>
      </div>
    </div>
    <div class="footer">
      <p>copyright &copy; ittutorijali.net</p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Kreirali smo ovaj izgled koristeći CSS float tehnike, budući da ga većina web pretraživača podržava. Kao alternativu, CSS3 flexbox možete koristiti i za stvaranje modernih i fleksibilnijih rasporeda.Korištenje HTML5 strukturnih elemenata

HTML5 je predstavio nove strukturne elemente kao što su: <header>, <footer>, <nav>, <section>, itd. kako bi definisao različite dijelove web stranice na semantičniji način. Ove elemente možete smatrati zamjenom za najčešće korištene klase (class) kao što su: .header, .footer, .nav, .section itd. Sljedeći primjer koristi nove HTML5 strukturne elemente za stvaranje istog izgleda koji smo kreirali u prethodnim primjerima.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML5 Web Page Layout</title>
<style>
  body {
    font: 14px Arial,sans-serif; 
    margin: 0px;
  }
  header {
    padding: 10px 20px;
    background: #acb3b9; 
  }
  header h1 {
    font-size: 24px;
  }
  .container {
    width: 100%;
    background: #f2f2f2; 
  }
  nav, section {
    float: left; 
    padding: 20px;
    min-height: 170px;
    box-sizing: border-box;
  }
  section {
    width: 80%;
  }
  nav {
    width: 20%;       
    background: #d4d7dc;
  }  
  nav ul {
    list-style: none; 
    line-height: 24px;
    padding: 0px; 
  }
  nav ul li a {
    color: #333;
  }
  .clearfix:after {
    content: ".";
    display: block;
    height: 0;
    clear: both;
    visibility: hidden;
  }
  footer {
    background: #acb3b9;      
    text-align: center;
    padding: 5px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <header>
      <h1>IT TUTORIJALI</h1>
    </header>
    <div class="wrapper clearfix">
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="#">Početna</a></li>
          <li><a href="#">O nama</a></li>
          <li><a href="#">Kontakt</a></li>
        </ul>
      </nav>
      <section>
        <h2>Dobrodšli na sajt</h2>
        <p>Ovde ćete naučiti kako da kreirate vaš website...</p>
      </section>
    </div>
    <footer>
      <p>copyright &copy; ittutorijali.net</p>
    </footer>
  </div>
</body>
</html>

Sljedeća tabela daje kratak pregled novih HTML5 strukturnih elemenata.

Tag Opis
<header> Predstavlja zaglavlje dokumenta ili dijela.
<footer> Predstavlja podnožje dokumenta ili dijela.
<nav> Predstavlja dio navigacijskih veza.
<section> Predstavlja dio dokumenta, poput zaglavlja, podnožja itd.
<article> Predstavlja članak, post na blogu ili drugu samostalnu jedinicu informacija.
<aside> Predstavlja neki sadržaj koji je slabo povezan sa sadržajem stranice.