HTML - Naslovi


Organizovanje sadržaja pomoću naslovima

Naslovi pomažu u definisanju hijerarhije i strukture sadržaja web stranica. HTML nudi šest nivoa oznaka naslova, <h1> do <h6>. Što je veći broj nivoa zaglavlja, veća je i njegova važnost - zbog toga <h1> oznaka definiše najvažnije zaglavlje, dok oznaka <h6> definiše najmanje važno zaglavlje u dokumentu. Pretraživači prema zadanim postavkama prikazuju zaglavlja većim od uobičajenog teksta. Takođe, <h1> naslovi su prikazani najvećim fontom, dok su <h6> naslovi prikazani najmanjim fontom.

<h1>Naslov nivoa 1</h1>
<h2>Naslov nivoa 2</h2>
<h3>Naslov nivoa 3</h3>
<h4>Naslov nivoa 4</h4>
<h5>Naslov nivoa 5</h5>
<h6>Naslov nivoa 6</h6>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML naslovi</title>
</head>
<body>
  <h1>Naslov nivoa 1</h1>
  <h2>Naslov nivoa 2</h2>
  <h3>Naslov nivoa 3</h3>
  <h4>Naslov nivoa 4</h4>
  <h5>Naslov nivoa 5</h5>
  <h6>Naslov nivoa 6</h6>
</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće otprilike ovako:

Naslov nivoa 1

Naslov nivoa 2

Naslov nivoa 3

Naslov nivoa 4

Naslov nivoa 5
Naslov nivoa 6Važnost naslova

 • HTML naslovi daju vrijedne informacije isticanjem važnih tema i strukture dokumenta, tako da ih pažljivo optimizujete kako biste poboljšali interakciju sa korisnicima.
 • Ne koristite naslove da bi vaš tekst izgledao VELIKO ili podebljano. Upotrebite ih samo za isticanje naslova vašeg dokumenta i za prikaz strukture dokumenta.
 • Budući da web pretraživači poput Google-a, koriste zaglavlja za indeksiranje strukture i sadržaja web stranica, preporučuje se da vrlo mudro koristite naslove na svojoj web stranici.
 • Koristite <h1> naslove kao glavne naslove svoje web stranice, nakon čega sljede <h2> naslovi, zatim manje važni <h3> naslovi i tako dalje.