jQuery - Animation efekti


jQuery animate()metoda

jQuery metoda animate() koristi se za kreiranje prilagođenih animacija. Metoda animate() obično se koristi za animiranje numeričkih CSS svojstava, na primjer: width, height, margin, padding, opacity, top, left, itd., ali ne i ne-numerička svojstva kao što su: color ili background-color, jer se oni me mogu animirati pomoću osnovnih jQuery funkcija.Sintaksa

Osnovna sintaksa jQuery metode animate() može se napisati kao:

$(selector).animate({ properties }, duration, callback);

Parametri metode animate() imaju sljedeća značenja:

 • Parametar traženih svojstava definiše CSS svojstva koja se animiraju.
 • Opcijski parametar određuje koliko dugo će se animacija izvoditi. Trajanja se mogu odrediti pomoću jednog od unaprijed definisanih stringova 'slow' ili 'fast', ili u broju milisekundi. Veće vrijednosti ukazuju na sporije animacije.
 • Opcijski parametar povratnog poziva je funkcija koju treba pozvati nakon završetka animacije.

Evo jednostavnog primjera jQuery metode animate() koja animira sliku sa prvobitnog položaja udesno za 300px klikom na dugme.

<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("img").animate({
      left: 300
    });
  });
});
</script>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer jQuery Animation efekta</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<style>
  img{
    position: relative; /* Potrebno za pomjeranje elementa */
  }
</style>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("img").animate({
      left: 300
    });
  });
});
</script>
</head>
<body>
  <button type="button">Pokreni animaciju</button>
  <p>
    <img src="/examples/images/mushroom.jpg" alt="Gljiva">
  </p>
</body>
</html>


Animirajte više svojstava odjednom

Takođe možete istovremeno animirati više svojstava elementa koristeći metodu animate(). Sva svojstva istovremeno su animirana bez ikakvog odgađanja.

<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".box").animate({
      width: "300px",
      height: "300px",
      marginLeft: "150px",
      borderWidth: "10px",
      opacity: 0.5
    });
  });
});
</script>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer jQuery višestruke animacije</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<style>
  .box{
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #9d7ede;
    margin-top: 30px;
    border-style: solid; /* Potrebno za pomjeranje elementa */
    border-color: #6f40ce;
  }
</style>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".box").animate({
      width: "300px",
      height: "300px",
      marginLeft: "150px",
      borderWidth: "10px",
      opacity: 0.5
    });
  });
});
</script>
</head>
<body>
  <button type="button">Pokreni animaciju</button>
  <div class="box"></div>
</body>
</html>


Animirajte više svojstava jedno po jedno ili animacije u redu

Takođe možete pojedinačno animirati više svojstava elementa u redu koristeći jQuery-ovu funkciju chaining. O funkciji chaining ćete naučiti više u sljedećim lekcijama. Sljedeći primjer prikazuje jQuery animaciju, gdje će svaka animacija započeti nakon što se završi prethodna animacija na elementu.

<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".box")
      .animate({width: "300px"})
      .animate({height: "300px"})
      .animate({marginLeft: "150px"})
      .animate({borderWidth: "10px"})
      .animate({opacity: 0.5});
  });
});
</script>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer jQuery Queued animacije</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<style>
  .box{
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #9d7ede;
    margin-top: 30px;
    border-style: solid; /* Potrebno za animiranje širine bordera */
    border-color: #6f40ce;
  }
</style>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".box")
      .animate({width: "300px"})
      .animate({height: "300px"})
      .animate({marginLeft: "150px"})
      .animate({borderWidth: "10px"})
      .animate({opacity: 0.5});
  });
});
</script>
</head>
<body>
  <button type="button">Pokreni animaciju</button>
  <div class="box"></div>
</body>
</html>


Animiranje svojstva s relativnim vrijednostima

Takođe možete definisati relativne vrijednosti za animirana svojstva. Ako je vrijednost navedena s vodećim prefiksom += ili -=, tada se ciljana vrijednost izračunava dodavanjem ili oduzimanjem zadanog broja od trenutne vrijednosti svojstva.

<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".box").animate({      
      top: "+=50px",
      left: "+=50px",
      width: "+=50px",
      height: "+=50px"
    });
  });
});
</script>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer jQuery animacije sa relativnim vrijednostima</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<style>
  .box{
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #9d7ede;
    margin-top: 30px;
    position: relative; /* Potrebno za pomjeranje elementa */
  }
</style>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".box").animate({      
      top: "+=50px",
      left: "+=50px",
      width: "+=50px",
      height: "+=50px"
    });
  });
});
</script>
</head>
<body>
  <button type="button">Pokreni animaciju</button>
  <p><strong>Napomena:</strong> Klikni na "Pokreni animaciju" da biste vidjeli kako primjer radi.</p>
  <div class="box"></div>
</body>
</html>


Animiranje svojstva s unaprijed definisanim vrijednostima

Pored numeričkih vrijednosti, svako svojstvo može uzeti string 'show', 'hide' i 'toggle'. Biće vrlo korisno u situaciji kada jednostavno želite animirati svojstvo sa njegove trenutne vrijednosti na početnu vrijednost i obrnuto.

<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".box").animate({
      width: 'toggle'
    });
  });
});
</script>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Primjer jQuery animacija sa pre-definisanim vrijednostima</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<style>
  .box{
    width: 80%;
    height: 200px;
    background: #9d7ede;
    margin-top: 30px;
  }
</style>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".box").animate({
      width: 'toggle'
    });
  });
});
</script>
</head>
<body>
  <button type="button">Toggle Animacija</button>
  <div class="box"></div>
</body>
</html>