jQuery - Metode događaja (Event Methods)


Ovaj dio sadrži sveobuhvatan popis metoda događaja (Event) koji pripadaju najnovijoj jQuery JavaScript biblioteci. Sve metode su grupisane u kategorije.

Mouse Events

Metoda Opis
click() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se klikne na element ili pokrenite taj obrađivač na elementu.
dblclick() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se na element klikne dvaput ili aktivirate taj događaj na elementu.
hover() Povezivanje jedanog ili dva rukovaoca s odabranim elementima, koji će se izvršiti kada pokazivač miša uđe i napusti elemente.
mousedown() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se pritisne tipka miša unutar elementa ili aktivirate taj događaj na elementu.
mouseenter() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada miš uđe u element ili aktivirate taj obrađivač na elementu.
mouseleave() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada miš napusti element ili aktivirate taj obrađivač na elementu.
mousemove() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se pokazivač miša pomakne unutar elementa ili aktivirate taj događaj na elementu.
mouseout() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada pokazivač miša napusti element ili aktivirate taj događaj na elementu.
mouseover() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada pokazivač miša uđe u element ili aktivirate taj događaj na elementu.
mouseup() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se dugme miša otpusti unutar elementa ili aktivirate taj događaj na elementu.
toggle() Povezivanje dva ili više rukovatelja s odabranim elementima koji će se izvršiti na alternativnim klikovima. Zastarilo u korist metode toggle() animacije.


Keyboard Events

Metoda Opis
keydown() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se pritisne tipka i element ima fokus na tastaturi, ili aktivirate taj događaj na elementu.
keypress() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se dogodi pritisak tipke i element ima fokus na tastaturi, ili aktivira taj događaj na elementu.
keyup() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se tipka pusti i element ima fokus na tastaturi, ili aktivira taj događaj na elementu.


Form Events

Metoda Opis
blur() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada element izgubi fokus tastature ili aktivirate taj događaj na elementu.
change() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se promijeni vrijednost elementa ili aktivirate taj događaj na elementu.
focus() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada element dobije fokus na tastaturi ili aktivirate taj događaj na elementu.
focusin() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada element ili potomak dobije fokus na tastaturi.
focusout() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada element ili potomak izgubi fokus na tastaturi.
select() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada je odabran tekst u elementu ili aktivirate taj događaj na elementu.
submit() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se pošalje element obrazca ili aktivirate taj događaj na elementu.


Document/Browser Events

Metoda Opis
error() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati ako element nije pravilno učitan.
load() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada element završi učitavanje. Zastarelo zbog Ajax metode load().
ready() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada je DOM potpuno učitan.
resize() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se promjeni veličina elementa ili aktivirate taj događaj na elementu.
scroll() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se promijeni položaj pomicanja prozora ili elementa ili aktivirate taj događaj na elementu.
unload() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se korisnik udalji od stranice.


Event Handler Attachment

Metoda Opis
bind() Povezivanje obrađivača događaja (event handler) koji će se aktivirati kada se data vrsta događaja pošalje elementu. Generalno, umjesto toga koristite metodu on().
delegate() Povezivanje jednog ili više rukovatelja događajima (event handler) koji će se aktivirati kada se zadani tip događaja is/are na selektor podudara s potomkom.
jQuery.proxy() Uzima postojeću funkciju i vraća novu koja će uvijek imati određeni kontekst.
on() Priključuje obrađivače događaja (event handler) na odabrane elemente.
off() Uklanja obrađivače događaja koji su koristili metodu on().
one() Priključuje jedan ili više rukovatelja događajima (event handler) na odabrane elemente. Rukovatelj se izvršava najviše jednom po elementu.
trigger() Izvršava sve rukovatelje i ponašanja pridružena odabranim elementima za zadati tip događaja.
triggerHandler() Izvršava sve rukovatelje koji su pridruženi odabranim elementima za događaj.
unbind() Uklanja prethodno pričvršćeni obrađivač događaja iz elemenata.
undelegate() Uklanja vezivanja obrađivača događaja na elementu koji su bili vezani metodom delegate().