JavaScript & ES6 - for...of petlja


Što je for...of petlja?

Nova for...of petlja omogućava nam da vrlo lako prelazimo preko nizova ili drugih iterabilnih objekata. Takođe kod unutar petlje se izvršava za svaki element iterabilnog objekta. Pogledajmo primjer:

// Iteriracija preko niza
let letters = ["a", "b", "c", "d", "e", "f"];

for(let letter of letters) {
  console.log(letter); // a,b,c,d,e,f
}

// Iteriracija preko niza
let greet = "Hello World!";

for(let character of greet) {
  console.log(character); // H,e,l,l,o, ,W,o,r,l,d,!
}
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript ES6 for...of petlja</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Iteriracija preko niza
  let letters = ["a", "b", "c", "d", "e", "f"];
  
  for(let letter of letters) {
    document.write(letter + "<br>"); // a,b,c,d,e,f
  }
  document.write("<hr>");
  
  // Iteriracija preko stringa
  let greet = "Hello World!";
  
  for(let character of greet) {
    document.write(character + "<br>"); // H,e,l,l,o, ,W,o,r,l,d,!
  }
  </script>
</body>
</html>

Petlja for...of ne radi s objektima, jer nisu iterabilni. Ako želite prelistati svojstva objekta, možete koristiti for-in petlju.