JavaScript - Varijable


Šta su varijable?

Varijable su ključne za sve programske jezike. Varijable se koriste za pohranu podataka, poput stringa teksta, brojeva itd. Podaci ili vrijednosti pohranjeni u varijablama mogu se postaviti, ažurirati i koristiti kad god je to potrebno. Uopšteno, varijable su simbolička imena za vrijednosti. Možete stvoriti varijablu s ključnom riječi var, dok se operator dodjele (=) koristi za dodjeljivanje vrijednosti varijabli, poput: var varName = vrijednost;

var name = "Miloš Mihaljica";
var age = 29;
var isMarried = false;
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Kreiranje varijabli u JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Kreiranje varijabli
  var name = "Miloš Mihaljica";
  var age = 29;
  var isMarried = false;
  
  // Ispisivanje vrijednosti varijabli
  document.write(name + "<br>");
  document.write(age + "<br>");
  document.write(isMarried);
  </script>
</body>
</html>

U gornjem primjeru stvorili smo tri varijable, prvoj je dodijeljena vrijednost stringa, drugoj broja, dok je posljednjoj dodijeljena boolean vrijednost. Varijable mogu da sadrže različite vrste podataka, o njima ćemo saznati u narednim lekcijama. U JavaScript-u se varijable mogu deklarisati i bez dodjeljivanja početnih vrijednosti. Ovo je korisno za varijable koje bi trebale da sadrže vrijednosti poput korisničkih unosa.

// Deklarisanje varijable
var userName;
 
// Dodjeljivanje vrijednosti
userName = "Miloš Mihaljica";
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Deklarisanje varijabli u JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Deklarisanje varijable
  var userName;
 
  // Dodjeljivanje vrijednosti
  userName = "Miloš Mihaljica";
  
  // Ispisivanje vrijednosti varijable
  document.write(userName);
  </script>
</body>
</html>


Deklarisanje više varijabli

Pored toga, možete deklarisati više varijabli i postaviti njihove početne vrijednosti u jednom redu. Svaka varijabla odvojena je zarezima, kao što je pokazano u sljedećem primjeru:

// Deklarisanje više varijabli
var name = "Miloš Mihaljica", age = 29, isMarried = false;
 
/* Duže deklaracije mogu se pisati u rasponu
više linija za poboljšanje čitljivosti */
var name = "Miloš Mihaljica",
age = 29,
isMarried = false;
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Deklarisanje više varijabli u JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Deklarisanje više varijabli
  var name = "Miloš Mihaljica", age = 29, isMarried = false;
  
  // Ispisivanje vrijednosti varijabli
  document.write(name + "<br>");
  document.write(age + "<br>");
  document.write(isMarried);
  </script>
</body>
</html>


Ključne riječi let i const ES6

ES6 uvodi dvije nove ključne riječi let i const za proglašavanje varijabli. Ključna riječ const funkcioniše potpuno isto kao i let, osim što su varijable deklarisane pomoću ključne riječi const ne mogu kasnije dodijeliti u kodu. Pogledajmo primjer:

// Deklarisanje varijable
let name = "Miloš Mihaljica";
let age = 29;
let isStudent = true;

// Deklarisanje konstante
const PI = 3.14;
console.log(PI); // 3.14

// Pokušaj dodjele
PI = 10; // error (greška)
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Deklarisanje varijabli s let i const klučnom riječi u JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
  // Deklarisanje varijable
  let name = "Miloš Mihaljica";
  let age = 29;
  let isStudent = true;
  
  // Ispisivanje vrijednosti varijable
  document.write(name + "<br>");
  document.write(age + "<br>");
  document.write(isStudent + "<br>");
  
  // Deklarisanje kostante
  const PI = 3.14;
  
  // Ispisivanje vrijednosti konstante
  document.write(PI); // 3.14
  
  // Pokušaj dodjele
  PI = 10; // greška
  </script>
  <p><strong>Napomena:</strong> Provjerite konzolu pretraživača
  pritiskom na tipku f12 na tastaturi.</p>
</body>
</html>              


Imenovanje konvencija za JavaScript varijable

Ovo su sljedeća pravila za imenovanje JavaScript varijabli:

 • Naziv varijable mora početi sa slovom, podvlakom (_) ili znakom dolara ($).
 • Ime varijable ne može početi brojem.
 • Ime varijable može da sadrži samo alfa-numeričke znakove (A-z, 0-9) i podvlake.
 • Ime varijable ne može da sadrži razmake.
 • Ime varijable ne može biti JavaScript ključna riječ ili JavaScript rezervisana riječ.