PHP - Konstante


Šta su konstante u PHP-u?

Konstanta je ime ili identifikator za fiksnu vrijednost. Konstantne su poput varijabli, s tim što jednom kada su definisane, one se ne mogu ponovo definisati ili mijenjati (osim čarobnih konstanti). Konstante su vrlo korisne za spremanje podataka koji se ne mijenjaju tokom izvođenja skripte. Uobičajeni primjeri takvih podataka uključuju konfiguracijska podešavanja kao što su korisničko ime i lozinka baze podataka, osnovni URL web lokacije, naziv kompanije itd. Konstante se definišu korištenjem PHP funkcije define() koja prihvata dva argumenta: ime konstante i njegovu vrijednost. Jednom kada definišete vrijednost konstantna može joj se pristupiti u bilo kom trenutku samo pozivanjem njenog ime. Evo jednostavnog primjera:

<?php
// Definisanje konstante
define("SITE_URL", "https://www.ittutorijali.net/");
 
// Korištenje konstante
echo 'Hvala što ste posjetili sajt - ' . SITE_URL;
?>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>PHP Konstante</title>
</head>
<body>

<?php
// Definisanje konstante
define("SITE_URL", "https://www.ittutorijali.net/");
 
// Korištenje konstante
echo 'Hvala što se posjetili sajt - ' . SITE_URL;
?>

</body>
</html>

Izlaz primjera koda biće: Hvala što ste posjetili sajt - https://www.ittutorijali.net/.PHP izjava echo često se koristi za prikaz ili izlaz podataka u web pretraživaču. O ovome ćemo saznati u narednim lekcijama.Imenovanje PHP konstanti

Naziv konstanta mora sljediti ista pravila kao i imena varijabli, što znači da valjano ime mora započeti slovom ili podvlakom, nakon čega sljedi bilo koji broj slova, brojeva ili podvlaka s jednim izuzetkom: prefiks $ nije potreban za imenovanje konstanti.