PHP & MySQL - CRUD aplikacija


Šta je CRUD?

CRUD je skraćenica za Create, Read, Update i Delete. CRUD operacije su osnovna manipulacija podacima za bazu podataka. Već smo naučili kako izvoditi operacije stvaranja (tj. ubacivanja), čitanja (tj. odabira), ažuriranja i brisanja u prethodnim lekcijama. U ovoj lekciji ćemo stvorit jednostavnu PHP aplikaciju za izvođenje svih ovih operacija na MySQL tabeli baze podataka na jednom mjestu. Pa, krenimo sa stvaranjem tabele koju ćemo koristiti u svim našim primjerima.Izrada tabele baze podataka

Izvršite sljedeći SQL upit za kreiranje tabele sa imenom employees unutar vaše MySQL baze podataka demo (naziv baze odaberite po želji). Ovu ćemo tabelu koristiti za sve naše buduće operacije.

CREATE TABLE employees (
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  address VARCHAR(255) NOT NULL,
  salary INT(10) NOT NULL
);


Kreiranje datoteke konfiguracije

Nakon kreiranja tabele, trebamo stvoriti PHP skriptu kako bismo se povezali na MySQL bazu podataka. Stvorimo datoteku pod nazivom "config.php" i u nju stavimo sljedeći kod. Kasnije ćemo uključiti ovu konfiguracijsku datoteku na druge stranice pomoću PHP funkcije require_once().
Kreiranje odredišne stranice (Landing Page)

Prvo ćemo stvoriti odredišnu stranicu za našu CRUD aplikaciju koja sadrži mrežu podataka koja prikazuje zapise iz tabele baze podataka employees . Takođe ima ikone akcija za svaki zapis prikazan u mreži, a vi možete odabrati da pogledate njegove detalje, ažurirate ih ili izbrišete. Takođe ćemo dodati dugme za kreiranje, koje se može koristiti za stvaranje novih zapisa u tabeli employees. Kreirajte datoteku pod nazivom "index.php" i u nju stavite sljedeći kod:
Kreiranje stranice za kreiranje (Create Page)

U ovom ćemo dijelu izgraditi funkciju za kreiranje naše CRUD aplikacije. Stvorimo datoteku pod nazivom "create.php" i u nju stavljamo sljedeći kod. Generisaće web obrazac koji se može koristiti za ubacivanje zapisa u tabelu zaposlenih.Stvaranje stranice za čitanje

Sada je vrijeme da izgradimo funkciju čitanja naše CRUD aplikacije. Kreirajmo datoteku pod nazivom "read.php" i u nju stavimo sljedeći kod. Jednostavno će dohvatiti zapise iz tabele zaposlenih na temelju atributa id zaposlenika.Kreiranje stranice za ažuriranje (Update Page)

Slično tome, možemo izgraditi funkcionalnost ažuriranja naše CRUD aplikacije. Kreirajmo datoteku pod nazivom "update.php" i u nju stavimo sljedeći kod. Ažuriraće postojeće zapise u tabeli zaposlenih na osnovu atributa id zaposlenih (employee).Stvaranje stranice za brisanje (Delete Page)

Na kraju ćemo izgraditi funkciju Delete naše CRUD aplikacije. Kreirajmo datoteku pod nazivom "delete.php" i u nju stavimo sljedeći kod. Izbrisaće postojeće zapise iz tabele zaposlenih na temelju atributa id zaposlenih (employee).Stvaranje stranice sa greškom (Error Page)

Na kraju, kreirajmo još jednu datoteku "error.php". Ova će se stranica prikazati ako je zahtjev nevaljan, tj. ako parametar id nedostaje u nizu upita URL-a ili nije valjan.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Greška</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    .wrapper{
      width: 750px;
      margin: 0 auto;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="page-header">
            <h1>Nevažeći zahtjev</h1>
          </div>
          <div class="alert alert-danger fade in">
            <p>Žao nam je, uputili ste nevažeći zahtjev. Vratite se i
            <a href="index.php" class="alert-link">pokušaj</a> ponovo.</p>
          </div>
        </div>
      </div>    
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Nakon dugog putovanja konačno smo završili CRUD aplikaciju sa PHP i MySQL. Preporučujemo vam da od početka pogledate dio tutorijala za PHP i MySQL, ako to već niste obradili, radi boljeg razumijevanja svakog dijela ove lekcije.

Klikni na sliku kako bi preuzeo kompletan kod!