PHP & MySQL - DELETE Query


Brisanje podataka iz tabele baze podataka

Baš kao što ubacimo zapise u tabelu, možete izbrisati zapise iz tabele pomoću SQL DELETE izraza. Tipično se koristi u vezi s klauzulom WHERE za brisanje samo onih zapisa koji odgovaraju određenim kriterijima ili uslovima. Osnovna sintaksa izraza DELETE može se napisati kao:

DELETE FROM table_name WHERE column_name=some_value

Napravimo SQL upit pomoću izraza DELETE i klauzule WHERE, nakon čega ćemo izvršiti ovaj upit prosljeđujući ga PHP funkciji mysqli_query() za brisanje zapisa tabela. Uzmite u obzir sljedeću tabelu person u demo bazi podataka:PHP kod u slijedećem primjeru izbrisaće zapise tih osoba iz tabele person čije je first_name John.


Nakon brisanja tabele person, izgledaće otprilike ovako:Kao što vidite, zapisi su uspješno izbrisani iz tabele person.