PHP & MySQL - Zadnji ubačeni ID


Kako dobiti ID zadnjeg ubačenog reda?

U lekciji PHP & MySQL za ubacivanje podataka naučili ste da MySQL automatski generiše jedinstveni ID za kolonu AUTO_INCREMENT svaki put kada u tabelu ubacite novi zapis ili red. Međutim, postoje određene situacije kada vam treba taj automatski generisani ID da biste ga ubacili u drugu tabelu. U tim situacijama možete koristiti PHP funkciju mysqli_insert_id() za dohvatanje najnovije generisanog ID-a, kao što je prikazano u sljedećem primjeru. U ovom primjeru ćemo koristiti istu tabelu person koju smo kreirali u lekciji PHP & MySQL kreiranje tabele, koja ima četiri kolone id, first_name, last_name i email, gdje je id kolona primarnog ključa i označena je oznakom AUTO_INCREMENT.