PHP & MySQL - Kreiranje baze


Kreiranje MySQL baze podataka pomoću PHP-a

Sada kada ste shvatili kako otvoriti vezu s MySQL serverom baze podataka, vrijeme je i da naučite kako izvršiti SQL upit za stvaranje baze podataka. Prije spremanja ili pristupa podacima, prvo moramo stvoriti bazu podataka. Izraz CREATE DATABASE koristi se za stvaranje nove baze podataka u MySQL. Napravimo SQL upit pomoću izraza CREATE DATABASE, nakon čega ćemo izvršiti ovaj SQL upit tako što ćemo ga prosljediti PHP funkciji mysqli_query() da bismo konačno kreirali našu bazu podataka. Sljedeći primjer stvara bazu podataka koja se zove demo.