PHP & MySQL - Kreiranje tabele


Kreiranje tabele unutar MySQL baze podataka pomoću PHP-a

U prethodnoj lekciji naučili smo kako stvoriti bazu podataka na MySQL serveru. Sada je vrijeme da unutar baze podataka kreiramo neke tabele koje će zapravo da sadrže podatke. Tabela organizuje informacije u redove i kolone. Izraz SQL CREATE TABLE koristi se za stvaranje tabele u bazi podataka. Napravimo SQL upit pomoću izraza CREATE TABLE, nakon čega ćemo izvršiti ovaj SQL upit tako što ćemo ga prosljediti PHP funkciji mysqli_query() da bismo konačno stvorili našu tabelu.


PHP kod u gornjem primjeru stvara tabelu imena persons s četiri kolone id, first_name, last_name i email unutar demo baze podataka. Primijetite da nakon svakog imena polja slijedi deklaracija tipa podataka. Ova deklaracija određuje koji tip podataka može da sadrži kolona, bilo da je to cijeli broj, niz, datum itd.

Postoji nekoliko dodatnih ograničenja (koja se nazivaju i modifikatori) koja su navedena nakon imena kolone u prethodnom SQL izrazu, poput NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, itd. Ograničenja definišu pravila koja se odnose na vrijednosti dopuštene u kolonama. Pogledajte lekciju SQL CREATE TABLE za detaljne informacije o sintaksi, kao i tipove podataka i ograničenja dostupna u MySQL sistemu baze podataka.