PHP & MySQL - Klauzula ORDER BY


Naručivanje skupa rezultata

Klauzula ORDER BY može se koristiti u sprezi s izrazom SELECT da bi se vidjeli podaci iz tabele poredane određenim poljem. Klauzula ORDER BY omogućuje vam definisanje imena polja prema kojem će se sortirati uzlazno ili silazno. Osnovna sintaksa ove klauzule može se napisati kao:

SELECT column_name(s) FROM table_name ORDER BY column_name(s) ASC|DESC

Napravimo SQL upit pomoću klauzule ORDER BY u naredbi SELECT, nakon čega ćemo izvršiti ovaj upit prosljeđujući ga PHP funkciji mysqli_query() da bismo dobili poredane podatke. Uzmite u obzir tabelu person u demo bazi podataka:PHP kod u sljedećem primjeru odabire sve redove iz tabele person i sortira rezultat prema koloni first_name u abecednom uzlaznom redosljedu.


Nakon naručivanja rezultata, skup rezultata izgledaće otprilike ovako: