PHP & MySQL - Klauzula ORDER BY


Naručivanje skupa rezultata

Klauzula ORDER BY može se koristiti u sprezi s izrazom SELECT da bi se vidjeli podaci iz tabele poredane određenim poljem. Klauzula ORDER BY omogućuje vam definisanje imena polja prema kojem će se sortirati i smijera sortiranja uzlazno ili silazno. Osnovna sintaksa ove klauzule može se napisati kao:

SELECT column_name(s) FROM table_name ORDER BY column_name(s) ASC|DESC

Napravimo SQL upit pomoću klauzule ORDER BY u naredbi SELECT, nakon čega ćemo izvršiti ovaj upit prosljeđujući ga PHP funkciji mysqli_query() da bismo dobili poredane podatke. Uzmite u obzir sljedeću tabelu osoba (person) u demo bazi podataka:PHP kod u sljedećem primjeru odabire sve redove iz tabele osoba (person) i sortira rezultat prema koloni first_name u abecednom uzlaznom redoslijedu.


Nakon naručivanja rezultata, skup rezultata izgledaće otprilike ovako: